Nozares profesionāļiem pasākumā būs iespēja gūt ieskatu aktuālajos bibliotēku darba un saskarnozaru pētījumu tematos, uzdot jautājumus un sniegt ierosinājumus. Savukārt maģistrantiem tiks piedāvātas idejas darba īstenošanai, kā arī viņi gūs turpmāk noderīgās prezentēšanas iemaņas.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas speciālistiem.

Apzinot aktuālas nozares tēmas pētniecībai un praktiskajam darbam, uzklausīsim un atbalstīsim mūsu esošos un nākamos kolēģus ar līdzdalību pasākumā! Tabulā – maģistra darbu tēmu uzskaitījums.

Aicināti visi interesenti!

Vārds Uzvārds Maģistra darba tēma MD vadītājs Recenzents
Anna Bērziņa Novadpētniecības krājuma digitalizācija Latvijas bibliotēkās doc. Daina Pakalna prof. Viesturs Zanders
Gunita Eņģele Personiskā laika plānošanas mācību materiāla izstrāde asoc. prof. Baiba Holma doc. Daina Pakalna
Annija Grauziņa Dažādu paaudžu cilvēku individuālie lasīšanas paradumi lekt. Sandra Cīrule prof. Viesturs Zanders
Zane Hazena  Rojas Jūras Zvejniecības muzeja novadpētniecības krājuma apkopošana doc. Daina Pakalna lekt. Sandra Cīrule
Sigita Irša Informācijas pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām publiskajās bibliotēkās lekt. Sandra Cīrule doc. Daina Pakalna
Marta Liepa Meklētājsistēmas Primo Discovery izmantojamība Latvijas Universitātē asoc. prof. Baiba Holma doc. Daina Pakalna
Elīna Orlova Meklēšanas iespēju novērtējums Latvijas Universitātes e-resursu repozitārijā asoc. prof. Baiba Holma  doc. Daina Pakalna
Antra Upeniece  Žurnāla “Letonica” citējamība doc. Daina Pakalna prof. Viesturs Zanders

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
projektu koordinatore
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv