Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā biļetena “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 2. numuru (16.–31. janvāris).

Lasīt izdevumu