Atsaucīgo talkas dalībnieku pulciņā pašvaldības vadītāji, pašvaldības aģentūras “Saimnieks” darbinieki, skolu un publisko bibliotēku bibliotekāri, Valkas novada Centrālās bibliotēkas darbinieces, Brūveru ģimenes locekļi, vienvārdsakot, bibliotekāru profesijas cilvēki – darba vai dzīvesvietas aroda māsas Stopiņu novadā. Pavasara pulcēšanās ir brīdis, kad vislabāk sēt radošu domu un paliekošu darbu sēklas, atbildīgi, aprušinot esošo un veidojot sveicienu dzejniekam dzimšanas dienā, uzplaukst mīlestības, sirsnības un piederības zieds savam novadam un dzejnieka radošajam garam, lai rudenī visus pulcētu Dzejas dienas atklāsmēm.

Diena aizsākas ar piemiņas mirkli Ulbrokas Meža kapos – dzejnieka atdusas vietā. Tieši šeit tiek radīts neredzams tilts Stopiņu un Valkas bibliotekāru sadarbībai, par ko liecina dzejnieka rakstītais vārds, neaizmirstami dzejas pasākumi un dzīves gājums minētajās dzīves vietās. Tam pamatā Pētera Brūvera niansēti redzīgais rokraksts un iekšējais pasaules redzējums, kurš notverto sajūtu pārradījis un joprojām nodod savam lasītājam.

Bibliotekāru pulcēšanās ir Dzejas dienas norises vietas sakārtošana un kopā būšana. Mijiedarbība un vērtību analīze bibliotekāru kopienā uztur sarunas un viedokļu apmaiņu visas dienas garumā. Ir radīts kaut kas jauns attiecībās, sadarbībā un kopienā kopumā, par to liecina pārvērtības piemājas puķu dobēs, atjaunotās un nokrāsotās mājas durvis, kā arī spēka atjaunojoša viruma – zupas pagatavošana un visu talcinieku cienāšana.

Jāsaka gan, ka negaidīta tematiskā koferīša atrašana, klātesošajiem sagatavoja dažus pārbaudījumus. “Brūveru ģimenes” foto kartiņu inventarizācija ir kā ilustrācija un esošā fakta pilnvērtīga izvērtēšana. Par derīgām tika uzskatītas veiksmīgi sapārotas katra ģimenes locekļa divas bildes.  Emocionāli atbildīgs ir arī, koferītī rodamais uzdevums, kur ievietotas mākslinieces un ilustratores Gundegas Muzikantes zīmuļu veidotas sešas skices Ulbrokas bibliotēkas logotipam. Klātesošo uzdevums atbilstošākā varianta izvēle, vērtējums un mājvietas ierādīšana vienam no tiem.

Vieta ienes saviesīgumu un aicina uz literāru darbošanos, tāpēc, jo īsti laikā ir literārā pusstunda “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!” Ar sava jaunākā tulkotā darba “Vilka stunda” fragmentu lasījumiem uzstājas tulkotāja Indra Brūvere–Daruliene un viņas draudzene Anda Krūmiņa, kas stīmpanka stilā uzbur 18. gadsimta laikmeta vīzijas, ko, izjusti un spilgti, iekrāso komponista Māra Lasmaņa raidītās mūzikas skaņas. Esam Krakovas vecpilsētas sirdī … dzirdama skumja trompetes melodija …turpat tumšmataina meitene ar daiļu seju, bet aukstām acīm… ar tvaiku darbināmas karietes un tramvaji, lido dirižabļi un planieri … Romānā minēti dažādi patiesi un rakstnieka izdomāti notikumi Lietuvas vēsturē, kas zinātnes un tehnoloģiju attīstības ietekmē lasītājam rada piedzīvojuma un mehānikas klātbūtni. Grāmatas autors Andrjus Tapins aicina …izplest spārnus un pacelties virs citādas Viļņas jumtiem!

Visas dienas garumā bibliotekāru darbu un domu lidojumam pavisam saulains un priecīgs sirdsprāts. Esam palīdzējuši kultūrvides sakopšanā un izveidē, esam ieguvuši jaunas sadarbības prasmes attiecībās ar sevi, ar citām bibliotēkām un esošajām partnerībām. Pavasara spirgtums rodams visā zaļajā un mānīgi siltajā, lai mostas, plaukst un uzzied labi paveiktie darbi. Kā mums veicās: http://bit.ly/24mdari

Siltāka pavasara gaidās ātrāku atveseļošanos vēlam Stopiņu novada bibliotekārei Elvīrai, kas ilgus gadus vadījusi Sauriešu bibliotēkas darbu un iemantojusi lasītāju, kolēģu nedalītu uzticību par apzinīgu attieksmi veicamā pienākuma izpildē. Kārtīgu vitamīnu un enerģijas devu vēlam ne tikai bibliotekārēm Gunai un Aijai, bet visiem pavasara talkas un bibliotekāru darba svētku dalībniekiem. Uz tikšanos nākamgad!