To uzsākot, ar savu radošo darbu iepazīstina ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” arhitekti Arnita un Kārlis Melzobi (arhitektu birojs “GAISS”), kuri kopā ar grafikas dizaina studiju “Associates, Partners et Sons” uzvarēja LNB izsludinātajā konkursā par ekspozīcijas māksliniecisko koncepciju un tās realizāciju.

 

Viens no mākslinieku sarežģītākajiem uzdevumiem bija atrast precīzu veidolu katrai no ekspozīcijas četrām, krasi atšķirīgajām daļām. Ekspozīcijas telpu ieskaus hronoloģisks pārskats par grāmatniecības vēsturi Latvijas teritorijā. Savukārt telpas centrā atradīsies trīs mikroizstādes – “Maņas”, “Vara” un “Gars” – veltītas grāmatas lomai ikviena cilvēka dzīvē, pievēršoties lasītāja ķermeniskai, sociālai un garīgai pieredzei.

 

Arnita un Kārlis Melzobi: “Ekspozīcijas satura koncepcija paredz organizēt vēstījumu nevis ierastā lineārā struktūrā, bet gan kārtojot informāciju četros tematiskos blokos, kas būtu gan uztverami katrs atsevišķi, gan ļautu apmeklētājiem meklēt savstarpēju kopsakarību tīklus. Mums izdevās atrast telpisku ietvaru, kas spētu iemiesot novatorisko pieeju, un ekspozīcijas saturs un struktūra kļuva par galveno impulsu formveides principu izvēlei. Katra tematiskā daļa veidota kā atsevišķa vienība — objekts, kas ar savu formu, struktūru, dominējošo krāsu un materialitāti intuitīvi ļauj nojaust apskatāmo tēmu un iejusties attiecīgajā atmosfērā.”

 

Visinteraktīvākā ekspozīcijas daļa “Maņas” būs veidota kā liels ozolkoka darbagalds, pie kura apmeklētāji ar dažādu uzdevumu palīdzību varēs iepazīt grāmatu pasaules faktūras, krāsas, smaržas un pat garšas. Masīva metāla konstrukcija un sarkana krāsa veidos ietvaru “Varas” vēstījumam par grāmatu kā sabiedrības organizēšanas rīku. Ar to kontrastēs sadaļa “Gars”, risināta vieglas, gaisīgas telpas formā, ko ieskaus gaiša auduma sienas. “Mūsu mērķis ir ekspozīcijas iekārtojumu izmantot kā līdzekli vēstījuma nodošanai – forma, materiāls un krāsa jau pirms iepazīšanās ar eksponātiem apmeklētājam dod apzināti vai neapzināti uztveramu signālu par to, kas sagaidāms,” stāsta arhitekti.

 

LNB pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata Latvijā” tiks atklāta šī gada 29. augustā – bibliotēkas 97. gadadienā. Ekspozīcija būs 21. gadsimta un bibliotēkas jaunā veidola iedvesmots stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā. Arnita un Kārlis Melzobi uzsver: “Ekspozīcija būs labs piemērs tam, kādu rezultātu iespējams sasniegt kuratoriem, arhitektiem, dizainerim un neskaitāmiem citiem speciālistiem strādājot komandā jau no idejas pirmsākuma. Ir pamats domāt, ka ieguldītais darbs rezultēsies ar viegli uztveramu, bet saturiski piesātinātu stāstu par grāmatas nozīmi Latvijas pagātnē, tagadnē un nākotnē.”