Pētījuma mērķis ir gūt kopskatu par esošo situāciju saistībā ar bibliotekāriem piemītošajām kompetencēm un to pilnveidošanas aspektiem.

Lūgums aizpildīt anketu līdz 2021. gada 31. martam.

Anketas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā un tiks publiskoti.

 

Papildinformācija:

Viktorija Aleksejeva
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Kompetenču attīstības centra
Projektu vadītāja
Tālr. +371 67806129