Šogad aicinām svinēt Barondienu tiešsaistē – 30. oktobrī no plkst. 11.00 LU LFMI Facebook vietnē. Dainu tēva jubilejas sarīkojums tiks straumēts no Latviešu folkloras krātuves telpām, un tajā ir aicināts ikviens interesents neklātienē.

Barondienu ievadīs Latviešu folkloras krātuves vadītājas Ritas Grīnvaldes uzruna. Programmas pirmajā daļā gaidāmi krātuves pētnieku priekšlasījumi:

  • Elīna Gailīte, Sanita Reinsone. Garamantas.lv 2020
  • Toms Ķencis. Latviešu folkloristika (1945–1985)
  • Antra Upeniece. Letonica un Krišjānis Barons

Otrā daļa būs veltīta trīs nupat publicētu izdevumu atvēršanai. Humanitāro zinātņu žurnāla “Letonica” komanda iepazīstinās ar žurnāla jauno veidolu un jaunāko numuru. Programmas turpinājumā tiks atvērtas divas LU LFMI pētnieku grāmatas, kurās dažādos aspektos analizēta tradicionālā kultūra, – muzikologa Arnolda Klotiņa grāmata “Divatā ar tautasdziesmu. Folklora latviešu komponistu iztēlē un skaņdarbos” (Rīga: Zinātne, 2020) un folklorista Aigara Lielbārža pētījums “150. kolekcija. Buramvārdi” (Rīga: LU LFMI, 2020), kas ir jau ceturtais izdevums publicējumu sērijā “LFK krājums”.

Krišjāņa Barona 185. jubilejas svinībām apvienojušies zinātnieki no dažādiem pētnieciskajiem projektiem: Latvijas Zinātnes padomes projekta Nr. lzp-2018/2-0268 “Latviešu folkloristika (1945–1985)”, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis”, kā arī no Eiropas Reģionālās attīstības fonda pēcdoktorantūras projektiem “Latviešu buramvārdu digitālais katalogs” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217) un “Ģeotelpiskās informācijas digitāla vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 18. gadsimta bibliotēkās Kurzemes hercogistē” (Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/358). Publicējumu izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.

 

Informāciju sagatavoja:
Rita Grīnvalde
Latviešu folkloras krātuves vadītāja
E-pasts: rita.grinvalde@lulfmi.lv