Liecības par UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļautajiem dokumentārā mantojuma meistardarbiem starptautiskajā Arhīvu kultūras izstādē (International Archival Culture Exhibition 2010) vienkopus tiek eksponētas pirmoreiz, un tajā skaitā ir arī abas Latviju pārstāvošās nominācijas – Dainu Skapis un akcija Baltijas Ceļš, un to eksponēšanu koordinēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Tautas frontes muzeju un Latvijas Folkloras krātuvi.

 

“Arhīvu kultūras izstāde ir viens no vērienīgākajiem notikumiem arhīvu pasaulē, un šī gada fokuss uz UNESCO programmu “Pasaules atmiņa” nenoliedzami apliecina šīs programmas nozīmību un lomu pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanā, apzināšanā, izpētē un popularizēšanā. Iespēja arī Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības eksponēt šajā izstādē ir apliecinājums Latvijas mantojuma un pieredzes svarīgumam pasaules atmiņas un cilvēces mantojuma kontekstā, kā arī atzinība Latvijas aktīvajam darbam dokumentārā mantojuma saglabāšanas jomā starptautiski. Dalība šajā izstādē veicinās Latvijas dokumentārā mantojuma atpazīstamību un novērtējumu, kā arī dos ieguldījumu tā saglabāšanas un izpētes sekmēšanai kā avotu kultūras pašapziņas stiprināšanai,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

 

UNESCO programma “Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programma tiecas apzināt šo mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu. Lai veicinātu šī mantojuma saglabāšanu, pareizu aizsardzību, daudzpusīgu izzināšanu un novērtējumu, 1995. gadā programmas “Pasaules atmiņa” ietvaros dibināts starptautisks reģistrs, kurā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāra rakstura liecības.

 

UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām izveidoja UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, un 2009. gadā tajā iekļautas pirmās četras nominācijas, bet 2010. gada sākumā izveidota informatīva mājas lapa.

 

Vairāk informācijas par Arhīvu kultūras izstādi Korejā un programmas “Pasaules atmiņa” ekspozīciju (halli) še it.