Šodien bibliotēka pārkāpj daudzas robežas – tās loma sabiedrībā pāriet jaunās formās un kvalitātēs, aizvien lielāka nozīme bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā ir virtuālajai telpai, tāpēc mainās arī fiziskās telpas funkcijas – bibliotēka ir kļuvusi par tikšanās vietu ar mākslu, mūziku, arhitektūru, zinātni, kino. Šķērsojot savas robežas, bibliotēka pietuvojas un brīžiem arī krustojas ar citām jomām, tādēļ pilnvērtīgai radošai darbībai nepieciešama sadarbība starp nozarēm. Konferences mērķis ir izpētīt, kā izmantot dažādas sadarbības formas, lai rosinātu radošumu un radītu pievienoto vērtību bibliotēkas pakalpojumiem. Bibliotēkas nozares profesionāļi no Slovēnijas, Nīderlandes, Latvijas un Skandināvijas valstīm dalīsies ar savu pieredzi par to, kādas jaunas dimensijas un iespējas paver starpnozaru sadarbība. 

Konferences ietvaros notiks arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvienoto bibliotēku tīkla CombiLib pārstāvju ikgadējā tikšanās.

2005. gada novembrī Harnosandas Apvienotajā bibliotēkā Zviedrijā tika nodibināts Baltijas un Ziemeļvalstu apvienoto bibliotēku tīkls CombiLib. Šajā tīklā sadarbojas sešas dalībbibliotēkas: Harnosandas un Visbijas apvienotās bibliotēkas (Zviedrija),  Marienhamnas bibliotēka Ālandu salās (Somija), Drammenas Apvienotā bibliotēka (Norvēģija). Baltiju tīklā pārstāv Valmieras integrētā bibliotēka un Ventspils bibliotēka. Visas ir reģionālo augstskolu un pilsētu publisko bibliotēku apvienojums.

2010. gada tikšanās galvenie jautājumi – kā ir izdevies realizēt apvienotās bibliotēkas darbības vīziju? Vai un kā ir nācies mainīt un pielāgot darbības formas? Attiecības starp visām iesaistītajā pusēm – sadarbības partneriem, lietotāju grupām.

 

Konferenci organizē EK Europe Direct informācijas centrs Valmierā.

Mērķauditorija: Vidzemes reģiona galveno bibliotēku speciālisti
Darba valoda – angļu
Konferences vadītāja : Daiga Rokpelne (tālr. 29446084)
Konferences koordinatore: Svetlana Sprūža  (tālr. 64250831)

Konferences programma

 

Ceturtdiena, 27. maijs

 

9.45 -10.00 Reģistrācija
10.00 -10.10 Konferences atklāšana. Valmieras bibliotēkas direktores D. Rokpelnes uzruna
10.10 -11.00 “Šķērsojot robežas, starpnozaru sadarbība kultūrā”. Vineta Vintere, Latvija
11.00 – 11.20 Kafijas pauze
11.20 -12.10 “Bibliotēka un tās robežas. Balkānu pieredze” Viljems Lebans, Slovēnija
12.10 – 13.00 “Sadarbība – iespēja paplašināt kultūras un informācijas pakalpojumus bibliotēkām” Kristīne Šouvenāra, Nīderlande
13.00-14.00  Pusdienas
14.00 – 15.30 “Sadarbība un inovatīvie pakalpojumi bibliotēkās” CombiLib tīkla bibliotēku piemēri
15.30 – 16.00 Starpinstitucionālā sadarbība. Ventspils pieredze. Margarita Marcinkeviča, Aigars Krauze
17.00 Kultūras vakars Valmieras Muzejā

 

Piektdiena, 28. maijs

 

9.00-11.00 CombiLib – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvienoto bibliotēku tīkla tikšanās “Īstenojot vīziju”. Tikšanās galvenie jautājumi – kā ir izdevies realizēt apvienotās bibliotēkas darbības vīziju? Kā ir nācies mainīt un pielāgot darbības formas? Attiecības starp visām iesaistītajā pusēm – sadarbības partneriem, lietotāju grupām.

Ekskursijas pa Valmieru pārējiem konferences dalībniekiem

 

11.00-13.00 Ceļā uz Madonu

13.00 – 14.00 Pusdienas

14.00 – 17.00 Madonas bibliotēkas un Europe Direct informācijas centrs Madonā, Madonas muzejs

17.00 – 19.00 Kultūras vakars Madonā
19.00    Izbraucam  uz Valmieru