Tā kā grāmatas lielākoties ir 1 eksemplārā, izveidojās milzīgas rindas, kā rezultātā ne katram bērnam pietika pacietības sagaidīt savu rindu uz grāmatu.  Pēc grāmatu izlasīšanas bērni kā īsti eksperti novērtēja izlasīto, izvirzot Top3 un pamatojot savu izvēli, kā arī atbildot uz citiem jautājumiem anketā, kas bija jāaizpilda. Novērtēšana attīsta bērnos prasmi izteikties, pamatot savu izvēli.

Pēdējos gadus īpaši tiek uzrunāti un iesaistīti bērnu vecāki piedalīties “Vecāku žūrijā”.Nu jau vecāku žurijas pulciņš kļūst kuplāks. Šogad jau 5 vecāki. Redzot, ka lasa vecāki, tas motivē un rosina lasīt arī bērnus.

23. februārī sanāca kopā tie bērni, kas bija izlasījuši un novērtējuši grāmatas, aizpildot elektroniski anketu.  Pasākums sākās ar atziņām par iemīļotāko grāmatu.

Noslēguma pēcpusdienu gaida ikviens eksperts, jo priecē kopā būšana, jautrība spēlējot spēles.

Šoreiz izspēlējām Ķekavas novada fonda konkursā „Savam novadam” projektā “Spēles un rotaļas bibliotēkas grāmatu vidē – lasīšanas veicināšanas instruments” iegūtās galda spēles. 

Varam atzīt, ka “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” dalībnieki ir ļoti erudīti un atraktīvi, prot izteikt un pamatot savu viedokli.

Lai rosīšanās būtu aktīva un netrūktu enerģijas, bērniem tika sarūpēts neliels cienastiņš. Pasākuma noslēgumā katrs bērns saņēma nelielu veicināšanas dāvaniņu, kurā bija arī Bērnu un Jauniešu žūrijas organizētāju sagādāts magnētiņš.

Paldies ekspertiem par darbu!
 
Uz tikšanos jaunajā “Bērnu žūrijā 2017”

 Foto no pasākuma šeit