“Diskusijas par viltus ziņām ir aktualizējušas medijpratības jautājumus, tostarp arī bibliotēku un izglītības iestāžu lomu medijpratības veicināšanā. Oksfordas vārdnīcas redakcija par 2016. gada vārdu atzina vārdu “pēcpatiesība” (angļu val. “post- truth”), un mēs, bibliotekāri, apzināmies, ka ir jārīkojas, lai palīdzētu apgūt un veicinātu kritisko domāšanu – būtisku prasmi dzīvošanai informācijas sabiedrībā,” pausts nesen IFLA izplatītajā paziņojumā.

 

“Infografika par viltus ziņu atpazīšanu ietver astoņos vienkāršus soļus, lai pārliecinātos par informācijas uzticamību. Lejuplādējiet, drukājiet, tulkojiet un dalieties: mājās, bibliotēkā, vietējā kopienā, kā arī sociālo mediju tīklos – jo vairāk dalīsimies gudrībā, jo gudrāka kļūs pasaule,” rosina IFLA. Par pamatu infografikas izveidei kalpojis vietnē factcheck.org publicētais raksts “How to Spot Fake News“.

 

Infografikas tulkojums: Kristīne Pabērza (IFLA), Māra Jēkabsone, Inese Kazāka (LNB Bibliotēku attīstības centrs)

Avots: http://www.ifla.org/publications/node/11174