Aprīļa sākumā PII “Rūķītis” (vecāko bērnu grupu audzinātājās) saņēma trīs bērnu grāmatas no Naujenes bibliotēkas lasīšanai mājās:

  • Nikola Kiniēra. Mazliet drosmes;
  • Anete Melece. Pazudušais miedziņš;
  • Lina Žutaute. Kika Mika un kaķis uz nedēļu.

PII “Rūķītis” triju vecāku grupu audzinātājas katru dienu grāmatu nodeva viena bērna vecākiem, kuru viņi kopā ar bērnu vakarā izlasa un no rīta atveda atpakaļ uz bērnu dārzu, lai vakarā to iedotu nākamajam bērnam lasīšanai. Grāmatas ceļoja no viena bērna līdz otram, kamēr izlasīja visas trīs grupas 62 bērni.

30. aprīlī, kad grāmatas izlasīja visi bērni kopā ar vecākiem, Naujenes bibliotēkas bibliotekāre Ilvija atnāca uz pirmskolas izglītības iestādi “Rūķītis” un novadīja trīs literārās nodarbības “Lasām kopā = Esam kopā”, kur tika apspriesta katra grāmata, tās sižets un varoņi! Bērni bija uzzīmējuši savu lasīšanas piedzīvojumu. Katrs bērns saņēma personalizētu diplomu par dalību grāmatas lasīšanā.

8. maijā Naujenes bibliotēkā tika organizētas tematiskas aktivitātes: izstādes atklāšana “Izlasīto grāmatu svētki “Lasām kopā = Esam kopā” un klātienes tikšanās ar ilustratori Agiju Staku. Bērniem tika dāvinātas nozīmītes ”Lasām kopā = Esam kopā”, kā arī bukleti un ielūgumi ar aicinājumu vecākiem kopā ar bērniem apmeklēt bibliotēku.

Var secināt, ka lasīšanas veicināšanas aktivitāšu cikla “Lasām kopā = Esam kopā” rezultātā:

  • tika izkopti un veicināti grāmatu koplasīšanas paradumi (t.i., 62 dalībnieki – bērni un viņu vecāki);
  • notika interesants grāmatu ilustrāciju izstādes atklāšanas pasākums un tikšanās ar lasītprieka vēstnesi – mākslinieci, bērnu grāmatu ilustratori un rakstnieci Agiju Staku, aktualizējot lasītprieka procesu;
  • notika sadarbības programmas “Lasīšanas veicināšanas paradumi ģimenē” metodisko materiālu pilnveidošana un testēšana;
  • tika veicināta sadarbība starp Naujenes kopienas kultūras un izglītības iestādēm;
  • Naujenes bibliotēka un Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde kļuva par sabiedrības iesaistes kustības “Restarts lasīšanai” partneriem, popularizējot notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” aktivitātes.

Foto ieskats no izlasīto grāmatu svētku “Lasām kopā = Esam kopā” aktivitāšu norisēm PII “Rūķītī” un bērnu tikšanās ar ilustratori Agiju Staku un grāmatu ilustrāciju izstādes atklāšanas pasākumā.

Fotogrāfiju autore: Ņina Prusakova.

Vairāk informācijas Naujenes bibliotēkas emuārā:
naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2024/04/izlasito-gramatu-svetki.html
naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2024/05/izlasito-gramatu-svetku-norise.html
naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2024/05/izlasito-gramatu-svetku-norise-2.html

Informāciju sagatavoja:
Diāna Čiževska
Naujenes bibliotēkas vadītāja
biblioteka@naujene.lv