“Programmā “Apvārsnis Eiropa” līdz šim vēl nepieredzēti liels ES budžeta līdzekļu piešķīrums atvēlēts digitalizācijai un ar to saistītiem pētījumiem. Paredzēts arī atbalsts inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un Eiropas pētniecības infrastruktūrai, kā arī papildu finansējums viena miljarda eiro apmērā fundamentālajiem pētījumiem. Šos līdzekļus novirzīs ar Eiropas Pētniecības padomes starpniecību.” (Eiropas Parlamenta Birojs Latvijā)

Programma ir iedalīta 3 galvenajos pīlāros:

  • Izcila zinātne
  • Globāli izaicinājumi un Eiropas rūpniecības konkurētspēja
  • Inovatīva Eiropa

Papildus informācija ŠEIT