2021. gada 28. aprīlī notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” pasākums, kas bija veltīts dizaina domāšanai bibliotēkās.

Pasākuma dalībnieki:

Kristīne Deksne – LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore
Elita Vīksna – LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte
Baiba Holma – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore
Līga Vītola – Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre