No katra Latvijas reģiona tika apbalvots viens bibliotekārs – Gaismas nesējs. Šogad īpaši tika meklēti bibliotekāri, kuri savas bibliotēkas darbības un pakalpojumu uzlabošanā ieviesuši kādu jauninājumu, izmantojot radošas idejas un personisko iniciatīvu.
Šī gada konkursa uzvarētāji un balvas "Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs" saņēmēji ir:
  • Kurzemes reģionā – Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasta bibliotēka, Saldus rajons),
  • Zemgales reģionā – Maiga Livčāne (Lauberes pagasta bibliotēka, Ogres rajons),
  • Vidzemes reģionā – Teresija Ivenkova (Murmastienes pagasta bibliotēka, Madonas rajons),
  • Latgales reģionā – Vija Circāne (Viļakas bibliotēka, Balvu rajons),
  • Rīgas reģionā – Vija Onskule (Inčukalna novada bibliotēka, Rīgas rajons).
Balvas konkursa uzvarētājiem šogad sarūpējis veikalu tīkls RIMI, dāvinot digitālās fotokameras, kas ir palīgs mājas lapu, informatīvu izdevumu veidošanā un novadpētniecības darbā. Tāpat kā iepriekšējos gadus, Gaismas nesēji saņems SIA "Emīla Gustava Šokolādes" īpašo Gaismas pils šokolādi.
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde: "Atbalsta biedrības rīkotais konkurss "Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs" notiek jau trešo reizi. Tas jau kļuvis par skaistu tradīciju. Konkurss dod iespēju lasītājiem un LNB Atbalsta biedrībai izcelt bibliotekāra nozīmīgo lomu šodienas sabiedrībā un pateikties bibliotekāriem par viņu pašaizliedzību un lielo ieguldījumu savas pagasta bibliotēkas attīstībā un pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā un izglītošanā. Galvenie bibliotekāru vērtēšanas kritēriji ir viņu neatlaidība, mērķtiecība savas bibliotēkas attīstībā, darbības un sniegto pakalpojumu uzlabošanā, izpratne par LNB projekta būtību, pozitīva attieksme pret savu darbu un profesionālās pilnveidošanās iespējām, zināšanu nodošana tālāk bibliotēkas lasītājiem, bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaita vairošana, publicitāte vietējā laikrakstā vai citos informatīvajos izdevumos, bibliotēkas mājas lapas veidošana, telpu mājīguma uzturēšana un bibliotēkas tehnisko iespēju maksimāla izmantošana ikdienas darbā. Konkursam pieteiktos kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja LNB Atbalsta biedrība un bibliotēku reģionālie kuratori. Ceram uz lasītāju un bibliotekāru atsaucību arī nākamgad."
LNB Atbalsta biedrība pateicas "RIMI" un "Emīla Gustava Šokolāde" par sniegto atbalstu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67843767
www.gaisma.lv