Vēsturnieka Andrieva Ezergaiļa grāmata “Lapu agonija” ir veltījums viņa dzīvesbiedrei – literatūrzinātniecei, Kornela universitātes (ASV) profesorei Intai Ezergailei (1932-2005). Tā ir mīloša, tuva cilvēka vēlme izprast un atainot sarežģītas, daudzpusīgi apdāvinātas personības cīņu par savas patības tiesībām izpausties, ārdot pierastās robežas un atklājot sevi no jauna radīšanas procesā. Autors grāmatu sarakstījis pēc sievas nāves, balstoties uz atrastajām dienasgrāmatām un dzejoļiem.

 

Latvijā grāmatu izdod biedrība “Atvērtās krātuves”, kuras vadītāja Ilma Elsberga ir arī grāmatas tulkotāja no angļu valodas.

 

Atvēršanā piedalīsies Ilma Elsberga, rakstnieks, literatūras kritiķis un grāmatas redaktors Guntis Berelis, literatūrzinātnieces Anda Kubuliņa un Ausma Cimdiņa, tāpat aicināti arī Intas un Andrieva Ezergaiļu tuvinieki, draugi, kolēģi un paziņas no dažādiem viņu dzīves posmiem – dzejniece Astrīde Ivaska, sabiedriskais darbinieks Valters Nollendorfs un citi.

 

Autora atmiņas, Intas Ezergailes dienasgrāmatu fragmentus un dzejoļus režisores Annas Eižvērtiņas dramaturģijā izdzīvos Anna Klēvere, Anita Sproģe un Mārtiņš Vilsons. Pasākumu vadīs filoloģe un psihoterapeite Māra Taivane, par muzikālo noformējumu rūpēsies dīdžejs Markus Riva un restorāna īpašajā gaisotnē viesus ievadīs tā īpašniece Santa Kola.

 

Kas šajā grāmatā uzrunā mūs, 21.gadsimta otrajā desmitgadē dzīvojošos?
Tā ir ļoti skaudra un godīga liecība par tiem procesiem, kuri sākās jau pirms Intas piedzimšanas, 1. Pasaules kara, revolūcijas un Brīvības cīņu laikā, turpinājās, Intai piedzimstot jau stabilajā Latvijas brīvvalstī, un tālāk okupāciju laikā, bēgļu gaitās Vācijā un trimdas mītnes zemē ASV. Šie procesi nav beigušies arī mūsdienās – grāmatā pārliecinoši uzrādīti cēloņi un sekas līdzatkarīgām attiecībām, vainas sajūtai par savu bezspēcību varmācīgu sistēmu priekšā, kas rada vardarbību pret tuvākajiem un sevi pašu. Grāmatā sastopamies ar vāji slēptu dzimuma diskrimināciju, kas spilgti uzzied Kornelas akadēmiskās elites vidē.

Taču pašas rosinošākās šīs grāmatas epizodes ir tās, kurās Inta uzdrošinās pārkāpt sev noliktās robežas un rada dzeju, apvienojot pārejošo mirkli ar mūžības izjūtu.

Grāmatā atainotās situācijas un sajūtas ir labi atpazīstamas ikvienam no mums, atliek tikai izvēlēties sev atbilstošo variantu – tikt ļaunā likteņa grozītam uz negatīvisma iesma un gaidīt, kad beidzot nāks kāds atbrīvotājs no malas, vai arī saņemties un nolēkt no tā pašam, lai arī riskējot sāpīgi apdedzināties, toties kļūstot par savas dzīves noteicēju un veidojot savu dzīvi, savu Latviju.

 

Par savu klātbūtni, lūdzu, informējiet līdz 2012. gada 7. maijam pa tālruni 26422891 (Antra).

Ar grāmatas autoru iespējamas telefona vai Skype intervijas – Andrievs Ezergailis mīt ASV.