Amsterdamas Universitātes Tieslietu informācijas institūts ir vadošais zinātniskais institūts Eiropas autortiesību likumdošanas jomā. 2006. un 2007. gadā institūts veica divus nozīmīgus pētījumus par Eiropas Savienības autortiesību likumiem un politiku:
  1. Autortiesību un blakustiesību piemērošana zināšanu ekonomikai (The recasting of copyright & related rights for knowledge economy);
  2. Direktīvas (2001/29/EC) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā ieviešanas un ietekmes Eiropas Savienības dalībvalstīs izpēte (Study on the Implementation and Effect in Member States` Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society).  
Abi pētījumi bija EK Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta (DG Internal Market and Services) pasūtījums.
 
Diemžēl pētījumu rezultāti tika pilnīgi ignorēti Intelektuālā īpašuma paketē, kuru EK publiskoja 2008. gada 16. jūlijā.
 
Skaidrojošā memorandā par autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājumu izpildītājmāksliniekiem un fonogrammu producentiem no 50 līdz 95 gadiem nav izmantota pētījumu juridiskā un ekonomiskā analīze, kas noraida pagarinājuma galvenos argumentus.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore 
Tālr.: 67312793