Līdzīgi kā iepriekšējos gadus esam mēģinājuši izsekot arī populārākajiem atslēgas vārdiem, kādi ievadīti dažādos laika posmos meklētājā Primo, līdz ar to diezgan skaidri iezīmējot aktuālās tendences katrā konkrētajā periodā, kas ļauj izdarīt secinājumus par meklētāja nozīmi un izmantojumu dažādās auditorijās. Šķiet, ka aizvadītajā gadā Primo visaktīvāk lietojuši akadēmiskais personāls, pētnieki un studenti, kas arī būtu loģiski, jo, neskaitot Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), meklētājs Primo piedāvā informācijas meklēšanu četru augstskolu bibliotēku resursos – Latvijas Universitātes bibliotēkā (LUB), Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā (RTU ZB), Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā (RSUB) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajā bibliotēkā (LLUFB).

Gada pirmajā pusē veikti meklējumi ar dažādu zinātnes un tautsaimniecības nozaru nosaukumiem, kas varētu būt saistīti ar studiju priekšmetu tematiku, piemēram, “makroekonomika” (186 meklējumi), “baltic journal of psychology” (111), “vides veselība” (76), “saistību tiesības” (48), savukārt pavasarī jau skaidri iezīmējas uz studijām attiecināms atslēgas vārds – “bakalaura darbs”, kas pavasara mēnešos kopumā meklēts 95 reizes. Vasarā acīmredzot iedzīvotāji vairāk pievērsušies kultūras pasākumu baudīšanai, par ko liecina izplatīts atslēgas vārds “kultūras diena un izklaide” – kopumā meklēts 117 reizes. Savukārt līdz ar septembri atkal meklēta informācija saistībā ar pētniecību, zinātni un studijām – “programmatūra – kvalifikācijas darbi” (180), “datu vizualizācija” (94), kā arī dažāda veida atslēgas vārdi par šādām nozarēm – psiholoģiju, bioloģiju, tiesību zinātni, lingvistiku, anatomiju, ķīmiju un ekonomiku.

Kā meklētāju Primo, tā Kopkatalogu arī šogad izmantojuši lietotāji no citām valstīm, visbiežāk – no Vācijas, Somijas, Zviedrijas, ASV, Lielbritānijas, Baltijas valstīm un Krievijas. Kopkatalogu visaktīvāk izmantojuši lietotāji no Lielbritānijas, 2021. gadā veicot 15 433 informācijas meklējumus jeb sesijas. No Zviedrijas Kopkatalogs izmantots 2 083 sesijās, no Lietuvas – 1 509, no ASV – 1 359, no Vācijas – 1 178, no Igaunijas – 1 023.

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka. Minēto bibliotēku izveidoto un ALEPH 500 sistēmā pieejamo datubāzu sarakstu skatīt: Informācija par datubāzēm

Minētās bibliotēkas regulāri papildina Kopkatalogu ar jauniem ierakstiem, un šobrīd Kopkatalogā pieejami vairāk kā 1 miljons ierakstu (1 027 569). Pagājušajā gadā Kopkatalogā izveidoti 52 118 jauni ieraksti. Vislielāko papildinājumu Kopkatalogā 2021. gadā devušas sekojošas bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka (38 408 ieraksti), Latvijas Universitātes bibliotēka (5 995 ieraksti), Rīgas Tehniskās Universitātes bibliotēka (4 304 ieraksti), Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka (1 303 ieraksti), Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka (769 ieraksti), LU Akadēmiskā bibliotēka (707 ieraksti).

Gan Primo, gan ALEPH izstrādājis vadošs starptautiska mēroga uzņēmums ExLibris, kas piedāvā vēl daudzus dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām. Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina ALEPH 500 un Primo tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām, un ir pārstāvis organizācijā IGeLU, kas ir starptautiska ExLibris Group produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users) un kuras mērķis ir nodrošināt visu ExLibris produktu lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību, atbilstoši lietotāju vajadzībām.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tel. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv