Izstāde būs veltīta Eiropas Sociālā fonda 50. gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā.
 
Izstādes mērķis ir iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar Eiropas Savienības (ES) būtību un vēsturi, konkrētu projektu norisi, projektu īstenotāju pieredzi un dzīvesstāstiem, veidiem, kā iegūt naudu projektiem, un citu vispārēju informāciju par projektiem.
 
Eiropas Sociālā fonda vadībā iesaistīto institūciju pārstāvji skaidros iedzīvotājiem interesējošos jautājumus. Apmeklētāju labsajūtai un mājīgai gaisotnei skanēs mūzika, viesus cienās ar ES dalībvalstu saldumiem un tēju.
 
 
Andra Ozola LETA
Copyright © LETA