2015. gada 3. jūlijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā) Aiga Grēniņa doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Bibliotēka 2.0 un Google paaudze: aktoru mijiedarbības iespējas mūsdienās”.

Recenzenti:

  • Jana Dreimane, Dr.philol., Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un  Baltijas centra vadošā pētniece
  • Jurģis Šķilters, Dr.phil., asoc. prof., Latvijas Universitāte
  • Māris Vītiņš, Dr.sc.comp., prof., Latvijas Universitāte
  • Elena Maceviciute, PhD., prof., Boras Universitāte (University of Boras), Zviedrija

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā.