Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā biļetena “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 1. numuru (1.–15. janvāris).

Lasīt izdevumu