Konferences galvenā tēma būs publisko bibliotēku darba analīze, pamatojoties uz 3td ietvaros veiktajiem ietekmes pētījumiem, kā arī bibliotēku attīstības jautājumi, pārrunājot bibliotekāru lomu un uzdevumus bibliotēku ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

 

Šobrīd 3td rīcībā ir trīs nopietni pētījumi, kas veikti laika posmā no 2007. gada rudens līdz 2009. gada rudenim un ļauj vērtēt bibliotēku darbu un sasniegumus trīs gadu salīdzinošā griezumā. 2009. gada nogalē tika veikts apjomīgs pētījums “Publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme”.

 

Līdzās bibliotēku direktoru, bibliotekāru, viedokļu veidotāju un bibliotēku lietotāju (gan pieaugušie, gan bērni) aptaujām, nozīmīga šī pētījuma daļa bija pašvaldību vadītāju aptauja, kurā no 118 pašvaldībām piedalījās 104 Latvijas pašvaldību vadītāji. Tāpēc esam aicinājuši konferencē piedalīties arī visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus.

 

Konferences programma

 

Dalību konferencē lūdzam reģistrēt līdz pirmdienai, 2010. gada 24. maijam, plkst. 11:00, rakstot uz e-pastu sandra.vigante@kis.gov.lv

 

Uz tikšanos konferencē!