2020. gada 17. decembrī Kultūras ministrija (KM) kopā ar tirgus un sociālo pētījumu aģentūru “Latvijas Fakti” prezentēja jaunā Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījuma rezultātus. Tie uzrāda, ka 3 gadu laikā būtiski pieaugusi Latvijas iedzīvotāju interese par medijpratību jeb prasmi kritiski izvērtēt mediju sniegto informāciju, atpazīstot uzticamu informāciju no viltus ziņām. 2020. gadā interesi par medijpratību apliecina vairākums pētījuma dalībnieku – 58%, t.i. par 23% vairāk nekā 2017. gadā.