Dzeju var iesūtīt ikviens dzejas autors no visas Latvijas, kurš sasniedzis pilngadību, neatkarīgi no vecuma un pieredzes, un kurš nav izdevis savu dzejas krājumu. Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēti dzejoļi. Brīvas izvēles temats.

Konkursam katrs autors var iesūtīt ne vairāk kā 300 dzejas rindas elektroniski uz e-pastu luse@valka.lv no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 1.oktobrim.

Lai darbs varētu piedalīties konkursā, jānorāda:

  • autora vārds, uzvārds;
  • telefons, e-pasts, dzīves vieta.

Žūrijas vērtētā labākā darba autoram, 1.vietas ieguvējam – 100.-EUR un Velgas Kriles piemiņas balva. Pārējiem dalībniekiem veicināšanas un atzinības balvas.

Apbalvošanas pasākums notiks 2021.gada 16.oktobrī Saieta namā “Lugažu muiža”.

Kontakti:

Valkas pagasta bibliotēka, luse@valka.lv, tālr. 25425496

Saieta nams “Lugažu muiža”, zane.mila@valka.lv, tālr. 26319816

 

Papildu informācija:

Ivo Leitis
Sabiedrisko attiecību speciālists
Valkas novada pašvaldība
Tālr.:64707486; 26444002
www.valka.lv