Aptauja notiek visās Ventspils bibliotēkas struktūrvienībās: Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2, 1. un 2. stāvā, Ventspils augstskolas bibliotēkā Inženieru ielā 101, Pārventas bibliotēkā Lidotāju ielā 11, Gāliņciema bibliotēkā Kuldīgas ielā 110. Aptauja norisinās arī Talsu Galvenajā bibliotēkā un visās Talsu un Ventspils rajona bibliotēkās. Atbildi "jā" vai "nē" uz jautājumu var sūtīt arī uz e-pasta adresi europedirect@ventspils.gov.lv.
Lai apkopotu Ziemeļkurzemes iedzīvotāju viedokļus par dalību Eiropas Savienībā, noskaidrotu iedzīvotāju informētības līmeni par valsts un indivīda izaugsmes iespējām un veicinātu atgriezenisko saiti starp iedzīvotājiem un ES institūcijām, reizi četros mēnešos Eiropas Komisijas un Ventspils pilsētas domes finansētais Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkts organizē iedzīvotāju aptaujas. Par rezultātiem tiek informēta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un citas Eiropas Savienības institūcijas, kā arī plašsaziņas līdzekļi.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore, projekta "Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkts" vadītāja
Tālr.: 36 23598