Baltijas Asamblejas (BA) sesijā dalībnieki uzklausīja Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta direktora vietnieka Nila Freivalda ziņojumu par aktuālo enerģētikas jomā mūsu valstī, tostarp pamatnostādnēm enerģētikas sektora attīstībai un atjaunojamajiem energoresursiem. Viņš arī runāja par jautājumiem, kas kopīgi visām Eiropas valstīm, tostarp Baltijas reģiona valstīm – enerģētikas politika, kopīgie projekti un prioritātes, piemēram, ietekme uz vidi, klimata pārmaiņas, enerģijas apgādes drošības paaugstināšana, dažādojot enerģijas ieguves veidus un avotus un enerģētikas tirgus konkurētspējas nodrošināšana.
Vides ministrs Raimonds Vējonis iepazīstināja ar aktuālāko Baltijas jūras vides aizsardzībā un pieskārās tādām aktualitātēm, kā pārmērīga biogēno vielu ieplūde, eitrofikācija, kuģošanas drošība, ārkārtas situāciju novēršana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Baltijas jūrā un tās piekrastes zonā.
 
Savukārt Kultūras ministrijas valsts sekretāre Solvita Zvidriņa, runājot par kultūras mantojuma saglabāšanu, minēja tādus kultūras mantojumus, kā muzeji, bibliotēkas, arhīvi, arhitektūra, kultūras un dabas objekti, kā arī informēja par esošajiem un plānotajiem kultūras jomas projektiem, bet labklājības ministre Iveta Purne informēja par darba tirgus politiku un darbaspēka migrāciju.
 
BA darba turpinājumā sprieda par Baltijas valstu ieguldījumu ES kaimiņpolitikas īstenošanā un pieņēma dokumentus – rezolūciju par cilvēkresursu attīstību darbaspēka migrācijas apstākļos, rezolūciju par vienotu augstākās izglītības politiku Baltijas valstīs, rezolūciju par triju Baltijas valstu gaisa telpas kopīgu uzraudzību, rezolūciju par eitrofikācijas apkarošanu Baltijas jūrā, rezolūciju par cīņu pret vardarbību ģimenē, rezolūciju par Baltijas valstu kultūras dienu un aicinājumu par Via Hanseatica attīstību, kā arī paziņojumu par 1932.-1933. gadā Ukrainā īstenotā genocīda un politisko represiju upuru piemiņu. Sesija arī apstiprināja pārskatu par BA Vides aizsardzības un enerģētikas komitejas ieguldījumu Baltijas enerģētikas stratēģijas izveidē, pieņēma lēmumu par grozījumiem BA finanšu līdzekļu izmantošanas nolikumā un nolikumu par BA finanšu līdzekļu izmantošanu, kā arī lēmumu par Asamblejas 2006. gada budžeta pārskatu un 2008. gada budžetu.
 
BA arī noteica, ka kopējā Baltijas valstu enerģētikas stratēģija, parlamentu ieguldījums demokrātisko attiecību veidošanā ar ES kaimiņvalstīm, kā arī sadarbība kibernoziegumu apkarošanā un informācijas telpas drošums ir organizācijas darba galvenie uzdevumi 2008. gadā.
 
Savukārt BA sadarbībai ar Baltijas Ministru Padomi nākamajā gadā kā prioritātes tika noteiktas kopēja Baltijas valstu enerģētikas stratēģija, enerģijas ražošanas un piegādes drošums un energoefektivitāte, kā arī drošība un noziedzības apkarošana kibertelpā.
 
Asamblejas dalībnieki par BA prezidentu šodien ievēlēja BA Igaunijas delegācijas vadītāju Trivimi Velliste (Trivimi Velliste) un nolēma, ka Baltijas Asamblejas 27. sesija notiks 2008. gada 4.-6. decembrī Vilandē, Igaunijā.
 
BA 26. sesijas darba noslēgumā svinīgā ceremonijā tika pasniegtas BA medaļas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests