Saskaņā ar noslēgto līgumu pakalpojuma sniedzēji nodrošinās plašu reklāmas un sabiedrisko attiecību pasākumu kopumu projekta publicitātes veicināšanai. Līgums paredz, ka līdz nākamā gada maija beigām norisināsies trīs plašas publicitātes kampaņas – projekta uzsākšanas kampaņa, projekta norises kampaņa un projekta noslēguma kampaņa. Projekta starta kampaņas uzdevums būs pievērst uzmanību projekta aktivitātēm un akcentēt pārmaiņas bibliotēkās, kas šobrīd notiek saistībā ar jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, norises kampaņas uzdevums būs informēt un aicināt aktīvi izmantot brīvpieejas interneta pakalpojumus bibliotēkās, tai skaitā bezvadu brīvpieeju, jaunās datortehnikas un programmatūras iespējas, kā arī datorlietošanas prasmju apmācību bibliotēkās, bet noslēguma kampaņas mērķis būs uzsvērt bibliotēku jauno lomu Latvijas sabiedrībā jaunajos apstākļos, jo tās no vienkāršām grāmatu krātuvēm šodien ir pārtapušas par informācijas un jaunrades centriem.
 
Kampaņas tiks īstenotas saskaņā ar piegādātāju apvienības – aģentūru "TBWALatvija" un "MRS grupa" piedāvāto vīziju un stratēģiju, ar kuru tā kopā ar mediju aģentūru "OMD Latvia" piedalījās un uzvarēja atklātā metu konkursā par publiskās komunikācijas pakalpojumiem. Projekta īstenošanā tiks piesaistīti arī vairāki radošo industriju apakšuzņēmēji. Visi projekta komunikācijas īstenotāji pārstāv vadošos spēlētājus Latvijā savā nozarē – "TBWALatvija" ir viena no lielākajām radošajām reklāmas aģentūrām Latvijā, kas apkalpo ne vien Latvijas, bet arī starptautiskus klientus, "MRS grupa" ir viena no lielākajām sabiedrisko attiecību aģentūrām Latvijā un "OMD Latvia" ir lielākā mediju aģentūra Latvijā.
 
Visas kampaņas tiks īstenotas ar vienotu zīmolu, kas ir īpaši radīts Publisko bibliotēku attīstības projektam. Zīmols sākotnēji kalpos par projekta atpazīstamības zīmi, bet vēlāk tiks izmantots, lai apzīmētu interneta un WiFi (bezvadu interneta) pakalpojumu brīvpieeju visās 874 publiskajās bibliotēkās visā Latvijā. Plašāka sabiedrība ar šo jaunizveidoto zīmolu tiks iepazīstināta jau tuvākajā laikā.
 
Kā jau iepriekš ziņots, pagājušā gada novembrī Bila & Melindas Geitsu fonds piešķīra Latvijai 16,2 miljonus ASV dolāru informācijas tehnoloģiju attīstībai pašvaldību publiskajās bibliotēkās. Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projektu, kuram bez Geitsu fonda granta un Latvijas valsts līdzfinansējuma programmatūru 7,9 miljonu ASV dolāru apmērā ziedojusi arī kompānija Microsoft, īsteno Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Aģentūras misija ir palīdzēt kultūras atmiņas institūcijām – bibliotēkām, arhīviem un muzejiem saglabāt kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Rūklis
VA "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību vadītājs
Tālr.: 7844885, 29405048