Šīs programmas ir izveidota mērķprogrammas “KULTŪRELPA” ietvaros. Mērķprogramma “KULTŪRELPA” ir Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) saskaņā ar VKKF kultūras projektu konkursa nolikumu īstenota programma, kas izstrādāta, ņemot vērā nepieciešamību aktīvi stimulēt kultūras nozares radošo un ekonomisko aktivitāti. Mērķprogrammu finansē VKKF no Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” Kultūras ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.

Konkursu nolikumi pieejami VKKF mājaslapā www.vkkf.lv

 

Papildu informācijai:
Jana Vērdiņa
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29144379 / 67509944