Albums “Terra Mariana. 1186-1888” vēsta par kristīgās ticības izplatīšanos Latvijā un Igaunijā – kādreizējā Livonijā, ko mēdz dēvēt par Marijas zemi (Terra Mariana) vai Māras zemi.

 

Albumā atrodams bagātīgs vizuālais un tekstuālais materiāls par Livonijas pilīm, pilsdrupām, baznīcām, senu dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, zīmogiem, vēsturiskām personībām, kā arī seno sudraba un zelta monētu nospiedumi. Ilustrācijas paskaidro teksts latīņu valodā vecgotu baznīcas rakstā. Tā autors ir Latgales vēsturnieks Gustavs Manteifels (1832-1916).

 

Albuma oriģināls glabājas Vatikānā Apustuliskajā bibliotēkā. Albuma „Terra Mariana. 1186–1888” faksimilizdevums tapis, sadarbojoties Vatikāna Apustuliskajai bibliotēkai, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latgales pētniecības institūtam un Daugavpils Universitātei. Projekta ietvaros izgatavotas 10 identiskas albuma kopijas, kā arī 1000 šā krājuma samazināta izmēra pilnīgi izdevumi. Tiem pievienots detalizēts zinātnisko komentāru krājums latviešu valodā.

 

Viens no albuma “Terra Mariana. 1186–1888” faksimilizdevuma eksemplāriem šobrīd glabājas un ir visiem apskatāms Jēkabpils pilsētas bibliotēkā. Albumu 2015. gada martā bibliotēkai dāvināja Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas priesteris Viktors Naglis.

 

Albuma prezentācijas pasākumā piedalīsies priesteris Viktors Naglis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, izpilddirektore Dzintra Mukāne un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperte Rūta Kaminska.