2009. gadā tiks pabeigta jaunas bibliotēkas ēkas būvniecība Pārventā – Tārgales ielā 4. Šim nolūkam plānots izlietot vairāk nekā 1,4 miljonu latu, tai skaitā 990 887 Ls ir valsts finansējums. Pārventas bibliotēkas jauno ēku paredzēts nodot ekspluatācijā 2009. gada 1. pusgadā.
 
Jaunā bibliotēka ar savu savdabīgo arhitektūru ienesīs spilgtu akcentu Pārventas pilsētvidē. Pārventas bibliotēka iedzīvotājiem būs gan informācijas, gan kultūras un sabiedriskais centrs. Ēkas kopējā platība būs 1500 m2. Tajā izvietosies bērnu un jauniešu nodaļa, periodikas lasītava, datorzāle ar interneta lasītavu, kā arī plaša, amfiteātra veidā izkārtota lasītāju zona ar iespējām strādāt ar savu personālo datoru ar bezvadu interneta pieslēgumu, klausīties mūziku vai skatīties interesējošas videoprogrammas, izmantojot bezvadu austiņu sistēmu, lai netraucētu citus bibliotēkas apmeklētājus. Plašo amfiteātra lasītavu varēs izmantot arī kā dažādu kultūras pasākumu – koncertu, prezentāciju, literāru pasākumu norises vietu.
 
Ventspils bibliotēkas 2009. gada budžetā paredzēti līdzekļi arī jauniem tehniskiem risinājumiem, kas uzlabos bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanu. Gan pie jaunās Pārventas bibliotēkas, gan arī pie Galvenās bibliotēkas Akmeņu ielā tiks izvietoti speciāli grāmatu nodošanas termināļi, kas ļaus lasītājiem nodot izlasītās grāmatas jebkurā laikā, neatkarīgi no bibliotēkas darba laika. Galvenajā bibliotēkā paredzēts izvietot pašapkalpošanās grāmatu saņemšanas/nodošanas automātu. Ar tā palīdzību lasītāji paši bez bibliotekāra starpniecības varēs piereģistrēt līdzpaņemtās grāmatas, kā arī tās nodot.
 
Virkne budžeta izdevumu pozīciju samazināšana, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nav skārusi svarīgāko bibliotēkas izdevumu posteni – grāmatu iegādi. Grāmatu un periodisko izdevumu iegādei 2009. gadā bibliotēka izlietos 48 tūkstošus latu, kas ir pat vairāk nekā iepriekšējā gadā.
 
Informāciju sagatavoja:
Aigars Krauze
Ventspils bibliotēkas direktors
Tālr. 63623598