Izstādē ir aplūkojamas divdesmit sešas pēdējo gadu skaistākās vācu bilžu grāmatas bērniem un jauniešiem. Izstāde papildināta ar materiāliem interaktīvu nodarbību organizēšanai – rokasgrāmatu ar instrukcijām, grāmatu tekstu tulkojumiem latviešu valodā un materiāliem radošām darbnīcām – aplikāciju šabloniem, papīru, krāsām un tematam atbilstošiem atribūtiem.
Ventspils Bērnu bibliotēkā aicina pieteikties pedagogus ar pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem uz interaktīvu nodarbību un radošo darbnīcu par kādu no izstādē iekļauto grāmatu tematiem, kuru vada Bērnu bibliotēkas speciālisti.
Izstādes tapšanā un grāmatu teksta tulkošanā no vācu valodas uz latviešu valodu iesaistījās Ventspils augstskolas bijusī lektore Lile Reifa (Vācija) un profesionālās bakalaura studiju programmas "Tulkošana vācu-latviešu-angļu valodās" 2. kursa studenti Ieva Lebedeva, Renārs Rozītis, Līga Drīliņa, Ance Buzoverova un Darja Kuzmina.
Pasākumi notiek latviešu valodā. Pasākumi ir bezmaksas.
 
Informāciju sagatavoja:
Inga Ozoliņa
Ventspils bibliotēkas Bērnu bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 3627361
www.biblioteka.ventspils.lv