VARAM, turpinot jau 2020.gadā iesākto “Pakalpojumu vides pilnveides plāna 2020-2030.gadam” izpildi, kas paredz kopējo virzību uz pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, un atbilstoši valdības deklarācijā noteiktajai prioritātei par “vienas pieturas aģentūras principu”, padara efektīvāku valsts pakalpojumu tīklu.

Klientu apkalpošanas centru darbības mērķis ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem vienkopus pēc iespējas tuvu dzīvesvietai iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, piemēram, Covid-19 sadarbspējīga sertifikāta izsniegšana, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu pieteikšana, Valsts ieņēmumu dienesta gada deklarāciju iesniegšana, informācija par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes paklapojumiem, piem., dzīvesvietas deklarēšana u.tml. Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī pašvaldību reformas ietvaros šāds atbalsts iedzīvotājiem ir īpaši nozīmīgs. Klientu apkalpošanas centru darbības pamatā ir vienota, sistēmiska klientu apkalpošanas politika – viens tīkls, vienota pieeja, vienveidīgs pakalpojuma sniegšanas standarts.

Līdz šim klientu apkalpošanas centrus varēja veidot tikai novadu nozīmes attīstības centrā un reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrā. Taču ar jaunajiem grozījumiem, kā arī pateicoties administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai, valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi kļūs pieejami vēl tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. Ģeogrāfisko datu analīze parāda, ka lielākā daļa Klientu apkalpošanas centri atrodas novadu attīstības centrā un ir viegli sasniedzami, tuvākajai starppilsētu autobusu pieturai atrodoties ne tālāk kā 700 m attālumā. Izveidojot vismaz vienu klientu apkalpošanas centru katrā administratīvajā teritorijā un teritoriālā iedalījuma vienībā, atbilstoši jaunajam Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, t.i. valstspilsētās, pilsētās un pagastos, Latvijas teritorijā būs ģeogrāfiski vienmērīgi izvietoti 587 klientu apkalpošanas centri. Tādējādi iedzīvotājiem būs vēl ērtāk nokļūt iestādēs, kas sniedz konsultācijas par valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanu, kā arī nodrošinās populārāko pakalpojumu pieteikšanu klātienē

Pašlaik Latvijā klientu apkalpošanas centri ir 34 no visām 43 Latvijas pašvaldībām, attiecīgi 25 no tām ir pieejams vairāk nekā viens klientu apkalpošanas centrs, deviņās – vismaz viens klientu apkalpošanas centrs, bet vienā novadā neviens.

VARAM aicina pašvaldībām izskatīt iespēju un izveidot klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu piemēram, katrā pagasta bibliotēkā tādējādi palielinot pakalpojumu pieejamību klātienē visā Latvijas teritorijā. Līdzīgi kā esošais klientu apkalpošanas centru tīkls, tāpat arī pašvaldību bibliotēkas ir viegli sasniedzamas (91% pašvaldību bibliotēku atrodas tuvāk nekā 700 m no starppilsētu autobusu pieturas).

 

Papildu informācija:

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv