Trešdien, 29.februārī, plkst.18.00 valodas vakaru ciklā “Un es tieši gāju vārdu meklēt” aicinām uz tikšanos ar dzejnieku un tulkotāju Jāni Elsbergu, sarunu vadīs radio žurnālists Eduards Liniņš.

Jānis Elsbergs dzimis dzejnieces Vizmas Belševicas ģimenē. Liela nozīme viņa darbos ir arī brāļa Klāva Elsberga ietekmei.

Literatūrai pievērsies jau mācību un studiju gados. Apzinoties nepieciešamību sistematizēt un veicināt literāros procesus un to pamanāmas izpausmes Latvijā, vadījis vairākus literārus izdevumus: “Rakstnieka Vārds”, “Vārds”, “Luna”, bijis Rīgas Jauno literātu apvienības vadītājs, darbojies kā literārais konsultants gan jauno autoru semināros, gan jauniešu literārajā nometnē “Aicinājums”, gan vairāku preses izdevumu redakcijās.

 

Elsberga pirmais krājums “Vistīrākā manta” iznācis 1993. gadā. “Vistīrākā manta”, tāpat kā otrā grāmata “Rīta kafija”, izdota ar pseidonīmu Jānis Ramba. Trešā grāmata “Daugavas bulvāris”, publicēta ar īsto vārdu un uzvārdu, iznāk 2000. gadā. Jaunākais Jāņa Elsberga dzejas krājums “Panti” iznācis 2008. gadā.

Neatņemama Jāņa Elsberga darba daļa ir atdzejojumi un tulkojumi no angļu, lietuviešu, franču, kā arī vācu, slovēņu, ukraiņu u.c. valodām. Jānis Elsbergs tulkojis Viljama Šekspīra, Artura Millera, Pola Klodela u.c. autoru lugas Latvijas teātriem, mūsdienu amerikāņu dzeju, tulkojis Čārlza Bukovska dzeju un prozu; viņš ir arī viens no Kurta Vonnegūta darbu tulkotājiem latviešu valodā.

Jāņa Elsberga izlases izdotas zviedru un ukraiņu valodā, viņa dzeja tulkota un publicēta arī angļu, lietuviešu, krievu, turku u.c. valodās.

Sarunas galvenais temats – valoda un literatūra laikmetu griežos, valoda kultūrvēsturiskā skatījumā.

Citos valodu vakaros būs iespēja tikties:

28. marts Sergejs Moreino (vada Maira Asare)

25. aprīlis Maira Asare (vada Vita Mekša)

30. maijs Guntis Berelis (vada Ieva Kolmane)

27. jūnijs Jānis Streičs (vada Ēriks Hānbergs)

Ieeja bez maksas.

Satiksme: 10.tramvajs, 25.autobuss līdz pieturai Arkādijas parks, vilciens līdz Torņkalna stacijai.

Latviešu valodas aģentūra izveidota 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru, un tās mērķis ir nostiprināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusu un sekmēt ilgtspējīgu attīstību.