Izdevums ir sagatavots elektroniskā formā un pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā.
 
"Priekšmetu autoritatīvie ieraksti un norāžu ieraksti: vadlīnijas" izstrādāja IFLA Bibliogrāfiskās kontroles nodaļas Klasifikācijas un indeksēšanas sekcijas darba grupa "Vadlīnijas priekšmetu autoritatīvajām datnēm", kuras darbā iesaistījās pasaules vadošo bibliotēku pārstāvji.
Vadlīnijas autoritatīvajiem ierakstiem un norādēm (Guidelines for Authority and Reference Entries (GARE)) atšķiras no Priekšmetu autoritatīvo ierakstu un norāžu ierakstu Vadlīnijām (Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (GSARE)) galvenokārt ar GARE Vadlīnijām radītajiem attieksmes simboliem: (< ("nosūtīt no"), > ("sk."), « ("sk. arī no"), » ("sk. arī"), » « ("sk. arī no" un "sk. arī"), jo Priekšmetu autoritatīvo ierakstu un norāžu ierakstu Vadlīnijās lietoti ISO standartam atbilstoši attiecību apzīmējumi. Viens no GSARE neatbilstības iemesliem GARE – daudzos priekšmetu aprakstgalvu sarakstos lieto ISO noteiktos simbolus.
Priekšmetu autoritatīvo ierakstu un norāžu ierakstu Vadlīnijas paredzētas lietošanai iespiestiem, kā arī tiešsaistes autoritatīvajiem un norāžu ierakstiem. Tās nepieciešamas autoritatīvo ierakstu starptautiskās apmaiņas veicināšanai. Ir definēti autoritatīvajos ierakstos iekļaujamie datu elementi un izstrādāta visaptveroša autoritatīvo ierakstu uzbūve vai struktūra. Ieviesta arī tipveida elementu secība ierakstā un noteiktus elementus atdalošās dalītājzīmes. Tas nodrošina ātru dažādas nacionālas izcelsmes ierakstu izpratni un integrēšanu citu nacionālo bibliogrāfijas institūciju datnēs.
Vadlīnijās aplūkoti trīs ierakstu veidi: paši autoritatīvie ieraksti, norāžu ieraksti un vispārīgie paskaidrojošie ieraksti. Materiāla ievaddaļa ir kā neliels pārskats par ierakstu veidiem Vadlīnijās un saistību starp tiem un ir pietiekams pamats, lai lasītājs varētu sākt iepazīšanos ar elementu sīkāku aprakstu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 27312796