Bibliotēkas statistikas dati ievadāmi Latvijas Kultūras datu portālā https://is.kulturaskarte.lv/. Datu ievadītājiem piekļuve ar autorizācijas rekvizītiem. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 291 datus aizpilda līdz 15. februārim.
Papildus informācija pieejama Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļvietnes sadaļā – Bibliotēku statistika.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet vai zvaniet!

 

Ziņu sagatavoja:
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperts
LNB Attīstības departaments
Tālr.: 67806128
E-pasts: diana.rudzite@lnb.lv