Semināros interesentus iepazīstinās ar mācību mobilitātes projektu mērķiem, atbalstītajām aktivitātēm, piešķiramo finansējumu un projektu iesniegšanas noteikumiem, kā arī konsultēs par mācību mobilitātes projekta pieteikuma tiešsaistes veidlapas aizpildīšanu.

Pirms semināriem aicinām iepazīties ar Erasmus+ 2020. gada vadlīnijām pretendentiem.

Dalību semināros var pieteikt līdz 2020. gada 7. janvārim, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas veidlapu.

Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā KA102, KA116
08.01.2019. 11:00 – 14:00 Reģistrācija

Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā KA101
09.01.2019. 11:00 – 16:00 Reģistrācija

Mācību mobilitātes pieaugušo izglītības sektorā KA104
10.01.2019. 11:00 – 14:00 Reģistrācija

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu seminārā, aicinām pieteikties ne vairāk kā vienu pārstāvi no katras ieinteresētās institūcijas.

Informācija par semināra norises vietu un dienas kārtība reģistrētiem dalībniekiem būs nosūtīta uz e-pastu.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 5. februārim juridiskas personas var iesniegt pieteikumus Erasmus+ programmas personu mobilitātes projektu īstenošanai izglītības un mācību jomā skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektoros.

Pieteicējiem, kuri plāno iesniegt stratēģisko partnerību projektus kā koordinējošās organizācijas, tiks organizēti atsevišķi semināri. Sekojiet jaunumiem VIAA mājaslapā.