LBB Gada bibliotekārs 2023

LBB Gada bibliotekāra 2023 balva tiks piešķirta par individuāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru sniegumu, kas devis labumu ne tikai vietējai kopienai, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Uz LBB Gada bibliotekāra 2023 balvu var pretendēt LBB individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiks pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2024. gada 14. februāra LBB valdes sēdē apstiprināto Latvijas Bibliotekāru biedrības balvas Gada bibliotekārs 2023 nolikumu.

LBB Gada bibliotekāra 2023 balvas piešķiršanas kritēriji:

 • bibliotēkā un bibliotekārajā darbā ieviestas inovācijas;
 • mērķtiecīgs darbs ne tikai ar bibliotēkas lasītājiem, bet arī vietējo kopienu un pārējo sabiedrību;
 • augstvērtīgu pasākumu organizēšana;
 • interesantu projektu realizācija;
 • veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku;
 • radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu.

Balvas pretendentiem nav jāatbilst visiem kritērijiem, pieteikumu var iesniegt gan par vienu, gan vairākiem kritērijiem. Pretendentus LBB Gada bibliotekāra 2023 balvai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, vai pretendenti var pieteikties paši.

LBB Gada bibliotēka 2023

LBB Gada bibliotēkas 2023 balva tiks piešķirta par institucionāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotēku sniegumu, kas devis labumu ne tikai vietējai kopienai, bet arī spējis iedvesmot citas bibliotēkas un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiks pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2024. gada 14. februāra LBB valdes sēdē apstiprināto Latvijas Bibliotekāru biedrības balvas Gada bibliotēka 2023 nolikumu.

LBB Gada bibliotēkas 2023 balvas piešķiršanas kritēriji:

 • bibliotēkā ieviestas inovācijas;
 • pakalpojumu izcilība;
 • oriģinālu projektu realizācija;
 • inovatīvs, aktīvs bibliotēkas darbs virtuālajā vidē;
 • veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku;
 • sekmīgs bibliotēkas kolektīva komandas darbs.

Balvas pretendentiem nav jāatbilst visiem kritērijiem, pieteikumu var iesniegt gan par vienu, gan vairākiem kritērijiem. Pretendentus LBB Gada bibliotēkas 2023 balvai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, vai pretendenti var pieteikties paši.

LBB Gada balva 2023 tiks pasniegta Latvijas bibliotekāru konferences “Bibliotēkas un lasīšana” laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šī gada 23. aprīlī. Balvas tiks pasniegtas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pieteikšanās termiņš uz abām balvām: 2024. gada 27. marts. Vēršam uzmanību, ka LBB Gada balva 2023 tiek piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā – no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pieteikšanās nosacījumi un pieteikuma veidlapa:

Pieteikums

Latvijas Bibliotekāru biedrības balvas Gada bibliotekārs 2023 nolikums

Latvijas Bibliotekāru biedrības balvas Gada bibliotēka 2023 nolikums

Aicinām pieteikt kolēģus vai pieteikties pašiem!

Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2023

Nominācijas mērķis ir atcerēties, izcelt un godināt, kā arī apkopot un saglabāt vēsturei nozīmīgākos notikumus Latvijas bibliotēku nozarē, pievērst uzmanību bibliotēku darbam un popularizēt to, demonstrēt bibliotēku sniegumu un ieguldījumu nozares, sabiedrības un valsts attīstībā. Ikviens Latvijas bibliotekārs ir aicināts iesniegt pieteikumu, aizpildot anketu tiešsaistē.

Nominēt var gan valsts mēroga, gan reģionāla līmeņa, gan vietējas nozīmes notikumus. Pieteikumu skaits no katra bibliotekāra vai bibliotēkas nav ierobežots, un pieteikt var jebkuru notikumu no jebkuras bibliotēkas vai nozares kopumā. Papildus atgādinām, ka nominācijai piesakāmi tikai 2023. gadā īstenotie notikumi.

Gada notikuma pieteikumi tiks pieņemti līdz 2024. gada 27. martam, tad tie tiks apkopoti sarakstā un nodoti tiešsaistes balsošanai. Atbilstoši balsojumam tiks izveidots nozīmīgāko notikumu saraksts.

Arī šogad “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2023” tiks pasniegta visvairāk balsis ieguvušajam notikumam trīs kategorijās: vietējas nozīmes bibliotēkas organizēts notikums, reģiona galvenās bibliotēkas organizēts notikums, valsts nozīmes bibliotēkas organizēts notikums.

LBB Gada balva 2023 tiks pasniegta Latvijas bibliotekāru konferencē “Bibliotēkas un lasīšana” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šī gada 23. aprīlī.

Gan notikumu pieteikšana, gan balsojums par tiem notiks saskaņā ar 2024. gada 14. februāra LBB valdes sēdē apstiprināto Latvijas bibliotekāru biedrības gada balvas nominācijas “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2023” nolikumu.

Aicinām pieteikt gan savus notikumus, gan citu paveikto!

Pieteikumu iesniegšanas veidne

Nolikums (PDF)

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Rūta Bokta
www.bibliotekari.lv