Konferences tēma “Mazs solis un milzīgs lēciens: Pārorientēšanās uz jauno vidi” (“Small Step and a Giant Leap: Reorienting Towards a New Environment”) mudina bibliotēkas pielāgoties un pilnveidoties nepārtrauktas attīstības apstākļos, kas ietver gan pakāpeniskas pārmaiņas, gan ievērojamus sasniegumus.

Ir publicēta mutisko prezentāciju, plakātu, interaktīvu semināru un tālākizglītības kursu programma šādās tēmās:

  • Izglītības vides veidošana (Shaping the Educational Environment)
  • Pētniecība un atvērtā zinātne (Research & Open Science)
  • Bibliotēkas kā pārmaiņu veicinātājas (Libraries as change agents)
  • Redzamība un stratēģiskā klātbūtne (Visibility & Strategic presence)
  • Tehnoloģijas un rīki (Technology & Tools)

Pirmo reizi EAHIL konference tiks rīkota hibrīdformātā, darba valoda – angļu.
Agrā jeb early-bird reģistrācija līdz 2. aprīlim, vairāk informācijas šeit.

EAHIL apvieno bibliotekārus un informācijas profesionāļus no medicīnas un veselības zinātņu bibliotēkām Eiropā, vairāk nekā 1000 biedru no 25 Eiropas valstīm, kā arī no ASV, Kanādas un Austrālijas. EAHIL atbalsta profesionālo attīstību, uzlabo sadarbību un nodrošina pieredzes apmaiņu starp tās biedriem, organizējot ikgadējas sanāksmes semināra vai konferences veidā. Par 19. konferences organizētāju EAHIL izvēlējusies savu ilggadējo biedru – RSU Bibliotēku.

Vairāk informācijas eahil2024.rsu.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Egija Grence
RSU Bibliotēkas
Projektu speciāliste
Egija.Grence@rsu.lv