IFLA/UNESCO Publisko bibliotēku manifests (IFLA/UNESCO Public Library Manifesto; sk. dokumentu latviešu valodā un angļu valodā) pauž Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) pārliecību, ka publiskajām bibliotēkām ir liela nozīme izglītības, kultūras un informācijas jomā, kā arī spēcīga ietekme miera un garīgās labsajūtas nodrošināšanā. Manifests akcentē publiskās bibliotēkas kā centrālās institūcijas, kas nodrošina brīvu un vienlīdzīgu piekļuvi informācijai un zināšanām ikvienam sabiedrības loceklim.

Tuvākajos mēnešos IFLA Publisko bibliotēku sekcija (Public Libraries Section) plāno pārskatīt manifestu, lai konstatētu, ko tā saturā nepieciešams atjaunināt, lai dokuments atspoguļotu publisko bibliotēku misiju un lomu mūsdienās – 21. gadsimtā.

Manifesta izvērtēšanā IFLA Publisko bibliotēku sekcija vēlas iesaistīt ikvienu bibliotekāru, lai uzklausīti būtu visi viedokļi no visas pasaules.

Viedokļa noskaidrošanai izveidota tiešsaistes aptaujas anketa, kas pieejama 14 valodās. Latviešu valodā anketu aizpildīt diemžēl nav iespējams, taču to var darīt, piemēram, angļu, vācu, franču, spāņu un krievu valodā. IFLA Publisko bibliotēku sekcija lūdz anketu aizpildīt līdz šī gada 31. maijam.

Tā kā anketas aizpildīšana varētu aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts, ir iespēja anketu lejuplādēt un pildīt kā “Word” dokumentu. Ja izvēlaties šo iespēju, aizpildīto anketu jāsūta uz e-pastu claire.mcguire@ifla.org.

Gandrīz ikvienā bibliotekāru tikšanās reizē tiek runāts par to, kā ir mainījusies publisko bibliotēku loma, par to, kādus jaunus pakalpojumus un iespējas salīdzinājumā ar agrāko laiku bibliotēkām piedāvā mūsdienu bibliotēkas. Daudz tiek runāts arī par bibliotēku jomas normatīvo un stratēģisko dokumentu pārstrādi atbilstoši laikmeta izmaiņām.

IFLA/UNESCO Publisko bibliotēku manifests tika pieņemts pirms 70 gadiem – 1949. gadā un pēdējo reizi atjaunots 1994. gadā – pirms 25 gadiem. Ir pēdējais laiks to atjaunināt. Un tas, ka šajā procesā ir aicināts iesaistīties ikviens bibliotekārs no visas pasaules, ir lieliska iespēja paust savu redzējumu arī Latvijas bibliotekāriem. Izmantojiet šo iespēju un aizpildiet anketu, jo tikai visi kopā mēs varam atjaunināt šo dokumentu atbilstoši mūsdienu situācijai. Aizpildot anketu, domājiet ne tikai par to, kādas bibliotēkas ir šobrīd, bet arī par to, kā tās varētu attīstīties nākotnē, akcentējot gan visus pakalpojumus un procesus, ko šobrīd veic bibliotēkas, gan to, kādā virzienā iet publisko bibliotēku attīstība. Pēc atjaunināšanas manifests būs starptautiska līmeņa dokuments, kuru bibliotēkas varēs izmantot gan savas darbības pārskatīšanā un attīstības dokumentu plānošanā, gan jaunu pieturas punktu meklēšanā un bibliotēku interešu aizstāvībā.

Būsim atsaucīgi un aktīvi paudīsim Latvijas publisko bibliotēku viedokli!

 

Pēc IFLA materiāliem sagatavojusi:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone