Izglītojošā materiāla mērķis ir vienkāršā veidā iepazīstināt un atgādināt statistikas un citu datu izvērtēšanas pamatjautājumus, kas noder, sastopoties ar informāciju, kurā iekļauti skaitļi, procenti un diagrammas. Tas var būt noderīgs palīgs bibliotekāriem, pedagogiem, žurnālistiem, studentiem, vecāko klašu skolēniem un ikvienam interesentam, kurš vēlas pilnveidot kritisko domāšanu un prasmes datu izvērtēšanā. Izpratnes veicināšanai, kā arī, lai mudinātu lasītājus meklēt papildu informāciju, materiālā īpaša uzmanība pievērsta reāliem piemēriem un to analīzei, aplūkoti vairāki bieži izmantoti paņēmieni, kā statistika un pētījumu rezultāti tiek parādīti vai interpretēti kļūdaini. Visi piemēri ir publiski pieejami uzņēmumu vai iestāžu mājaslapās, reklāmās, tradicionālo mediju vai sociālo mediju saturā.

“Cilvēki mēdz domāt, ka jau pati atsauce uz statistiku vai pētījuma rezultātiem padara medijos vai sociālajos medijos publicēto informāciju uzticamu. Tomēr nereti informācijas sniedzējs (apzināti vai zināšanu trūkuma dēļ) datus ir interpretējis vai vizuāli ietērpis tā, ka izcelts ir tikai vēlamais aspekts un rādīts vien vajadzīgais rezultāts. Tā rīkojušies pat pasaulē slavenu uzņēmumu pārstāvji, lai pārliecinātu, ka uzņēmuma darbība ir veiksmīgāka nekā tā ir patiesībā. Arī medijos dažkārt manāmi grafiki, kas aprakstāmo situāciju ataino pārspīlēti, reizēm priekšplānā izvirzot diagrammu dekoratīvos elementus un apzināti vai neapzināti piemirstot par statistikas korektu atainojumu,” par datu atspoguļošanas dažādajām izpausmēm raksta materiāla autore K.Ločmele. Viņa secina, ka datpratība lielā mērā ir saistīta ar kritisko domāšanu, loģikas kļūdu atpazīšanu un, protams, medijpratību, ar kuru to vieno faktu pārbaude, izvērtēšana, iedziļināšanās vēstījumā un tā veidotāju nolūkā, kā arī daudzas citas praktiskas, medijpratības kontekstā apgūtas prasmes, kas noder arī datu un statistikas izvērtēšanai. Līdz ar to “Datpratība ikdienai” būs noderīgs palīgs ikvienam, kuram ir interese par mediju un datpratību, kā arī vēlme uzlabot gan savu, gan citu apkārtējās vides uztveri.

Materiāls tapis ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Kultūras ministrijas atbalstu. Satura autore – Dr. sc. comm. Klinta Ločmele, literārā redaktore – Jolanta Treile, dizains un maketēšana – SIA “Riddhi”. Elektroniski pieejams ŠEIT.