20 lappušu apjoma materiāls sastāv no sešām sadaļām, kurās ikviens lasītājs var gūt priekšstatu par medijpratības nozīmi ne tikai senioru ikdienā, bet arī bibliotekārajā darbā, kā arī priekšnoteikumiem praktisku aktivitāšu organizēšanai senioru medijpratības kontekstā. Izdevums ļauj iepazīties arī ar pieredzē balstītu stāstījumu par jau veikto darbu Latvijas senioru informācijas prasmju veicināšanā un iedvesmoties no LNB BAC izstrādātās semināru metodikas. Tā pirmoreiz izmēģināta pilotprojekta laikā reģionālajos semināros 2022. gada vasarā, un līdzīga formāta pasākumi tiks rīkoti arī turpmāk.

Izdevumu sagatavojis autoru kolektīvs: LNB medijpratības nozares eksperts Emīls Rotgalvis, maģistra darba “Rīgas plānošanas reģiona senioru medijpratība kibernoziedznieku komunikācijas izvērtēšanā” autore Endija Pirante un Latvijas Senioru kopienu apvienības (LSKA) informācijas speciāliste Ilona Bērziņa. Emīls Rotgalvis materiālā pamato medijpratības nozīmīgumu senioru un bibliotekāru ikdienā, kā arī iepazīstina lasītājus ar LNB BAC izstrādāto senioru medijpratības semināru formātu. Endijas Pirantes veidotajā sadaļā uzskaitīti senioru medijpratības veicināšanas izaicinājumi un padomi to pārvarēšanai. Šeit raksturota, piemēram, pareiza pieeja komunikācijā ar konkrēto auditoriju un nodarbību regularitātes plānošana. Savukārt Ilona Bērziņa piedāvā praktisku ieskatu LSKA pieredzē senioru informēšanas aktivitātēs un medijpratības veicināšanas pasākumos, sniedzot atziņas par senioru medijpratības stiprajām un vājajām pusēm, kā arī pilnveidojamiem aspektiem. Izdevuma noslēgumā atrodams autoru veidots vērtīgu elektronisko resursu saraksts, mudinot lasītāju tēmu izzināt padziļināti un no dažādiem aspektiem.

Materiāls tapis ar Kultūras ministrijas atbalstu, par tā saturu atbild LNB BAC. Materiāla satura literārā redaktore – Jolanta Treile, dizains un maketēšana – Jānis Vēvers.

Elektroniski pieejams ŠEIT.

 

Informāciju sagatavoja:
Emīls Rotgalvis
Medijpratības nozares eksperts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
+371 20420628
emils.rotgalvis@lnb.lv
www.lnb.lv