Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādejādi gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.

Šogad konkursā ir izvirzītas sešas nominācijas: “Uzdrīkstēšanās”, “Nodarbinātības veicinātājs”, “Sociālo tīklu balsts”, “Izglītotājs”, “Bērnu atbalsts”, “Pakalpojumu nodrošinātājs”.

Šogad īpaši aicinām izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti Covid-19 laikā.

Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominantus divās kategorijās: gan kā nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), gan kā individuālu sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, sociālais uzņēmējs, domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.

Visus līdz 2020. gada 5. oktobrim iesūtītos pieteikumus vērtēs neatkarīga žūrija. Gada balvas saņēmēji publiski tiks paziņoti un apbalvoti 2020. gada 3. decembrī svinīgajā ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pēc tam informācija būs pieejama arī Tiesībsarga biroja mājaslapā.

Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. Pieteikuma anketas un konkursa nolikumu atradīsiet šeit. Ar iepriekšējo gadu konkursa nominantiem un uzvarētājiem ir iespēja iepazīties šeit.

 

Papildu informācija:
gadabalva@tiesibsargs.lv