Tbilisi izglītības, zinātnes un kultūras aprindu, diplomātiskā korpusa pārstāvjus, vietējos latviešus, kā arī citus pasākuma dalībniekus ar uzrunām sveica Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Tbilisi Valsts Universitātes profesors Niko Dživihišvili (Niko Dzvihishvili) un Suhumi Valsts Universitātes profesore, prorektore Indira Džaganija (Indira Dzagania).

 

Rīgas liceja pedagoga, baltvācu vēsturnieka un novadpētnieka J.K.Broces Baltijai veltīto zīmējumu, kā arī aprakstu kolekcijas unikalitāte izpaužas daudzpusīgā un visaptverošā vēsturisko liecību atklāsmē. J.K.Broces mantojums aptver 10 sējumus, vairāk nekā 3000 lappušu, kuros ar lielu precizitāti attēloti bijušās Livonijas apdzīvoto vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskas ierīces, ģerboņi, zīmogi un monētas.

 

J.K.Broces kolekcijas popularizēšanā lielu un nozīmīgu darbu veic LU Akadēmiskā bibliotēka. J.K.Broces zīmējumu un aprakstu krājums turpina paplašināt Eiropas iedzīvotāju priekšstatus par Latviju. Ar šo izstādi jau bijusi iespēja iepazīties 12 Eiropas valstīs – Latvijā, Igaunijā, Polijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, Rumānijā, Krievijā, Ukrainā, Lietuvā, Ungārijā, Baltkrievijā. Pasākumi pamatā organizēti sadarbībā ar Latvijas vēstniecībām ārvalstīs. Pasākums Tbilisi organizēts sadarbojoties Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai, Latvijas vēstniecībai Gruzijā un Tbilisi Valsts Universitātes Nacionālajai Zinātniskajai bibliotēkai.

 

Izstāde būs skatāma līdz 29. maijam.

 

Tbilisi Valsts Universitātes Nacionālajā Zinātniskajā bibliotēkā 30. aprīlī notiks seminārs Tbilisi zinātnisko bibliotēku vadošajiem darbiniekiem, kurā ar priekšlasījumu “LU Akadēmiskā bibliotēka un starpkultūru dialogs” uzstāsies LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, bet par tēmu “LU Akadēmiskās bibliotēkas digitalizācija un autortiesību problēmas” runās projektu vadītājs Valdis Mazulis.

 

30. aprīlī notiks arī LU Akadēmiskās bibliotēkas direktores Ventas Koceres publiskā lekcija par starpkultūru dialogu Tbilisi Suhumi Valsts Universitātē.

 

Papildu informācija:

Informācijas un sabiedrisko attiecību departaments

Preses un informācijas nodaļa

Tālr.: (+371) 67016272

Fakss: (+371) 67828121

E-pasts: media@mfa.gov.lv

Mājas lapa: www.mfa.gov.lv