Tā ir LEADER  projektā izveidota Interešu telpa visa vecuma iedzīvotājiem. Jaunietes mācās dejot pie Spoguļsienas, pieaugušajiem tiks organizētas vingrošanas nodarbības. Bibliotēka kopā ar tautas namu organizē pasākumus un uzņem ciemiņus Sabiedrības centrā, tādēļ, lai popularizētu bibliotēku, šajā telpā regulāri tiek izliktas Tematiskās izstādes. Neliels ieskats galerijā.