Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu krājumā glabājas komponista Baumaņu Kārļa personālais rokrakstu fonds, kurā ietilpst 63 glabāšanas vienības: nošu manuskripti, vēstules un fotogrāfijas. Baumaņu Kārļa fondā ietilpst arī viņa sastādītās kora dziesmu izlases “Dziesmu vītols” manuskripts trijās daļās. Skolām un biedrībām domātais dziesmu krājums ar paša Baumaņu Kārļa rakstītajiem dziesmu vārdiem, Ausekļa dzeju un latviešu tautasdziesmu vārdiem sastādīts 1877. gadā, kad komponists dzīvoja Pēterburgā un strādāja par skolotāju dažādās mācību iestādēs. “Dziesmu vītola” tīrraksta eksemplārs rakstīts ar Baumaņu Kārļa roku, krājuma titullapā redzama latviešu literatūras un preses cenzora Mārtiņa Remiķa (1845–1921) krievu valodā ierakstītā atļauja krājuma iespiešanai: “Rokraksta “Dziesmu vītols” iespiešanai no savas puses neredzu nekādus šķēršļus.” Tomēr cenzūras aizlieguma dēļ “Dziesmu vītols” netika publicēts, jo autors tajā bija iekļāvis jau iepriekš vairākkārt aizliegtās dziesmas “Dievs, svētī Latviju!” partitūru, kas atrodama krājuma otrās daļas sākumā. Balstoties uz manuskriptu un saglabājot literārā teksta oriģinālrakstību, dziesmu izlases krājums “Dziesmu vītols” mūsdienu veidolā tika izdots 2020. gadā ar izdevniecības “Musika Baltica” gādību un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

SKAŅDARBS “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!” LATVIJAS NACIONĀLAJĀ DIGITĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Sveicam Latvijas Valsts svētkos!

Latvijas Nacionālā bibliotēka