2015. gada 29. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 17:00 Latvijas Kultūras akadēmijas “Zirgu pasta” ēkā (Rīgā, Dzirnavu ielā 46) noritēs starptautisks pētniecības seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un subjektīvās tiesības”. Tas būs veltīts Eiropā un citos pasaules reģionos aktuāliem nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jautājumiem un pulcēs starptautiski atzītus zinātniekus un jaunos pētniekus no Francijas, Lielbritānijas, Irānas, Igaunijas un Latvijas. Pētniecības semināra intereses lokā būs nemateriālā kultūras mantojuma tiesību saiknes ar citām tiesību jomām – cilvēktiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām, vides tiesībām un kultūras mantojuma tiesībām.

Pētniecības semināru atklās Satversmes tiesas tiesnese, Latvijas Universitātes tiesību zinātņu profesore Sanita Osipova un Latvijas Kultūras akadēmijas filozofijas un semiotikas profesore Daina Teters. UNESCO ekspertes Kristina Kūtma (Kristin Kuutma) un Dženeta Bleika (Janet Blake) pievērsīsies nemateriālā kultūras mantojuma un cilvēktiesību saiknes jautājumiem, savukārt Harieta Dīkena (Harriet Deacon), Emīlija Terjē (Émilie Terrier) un Vadims Mantrovs iztirzās ar šī mantojuma saglabāšanu saistītos intelektuālā īpašuma aspektus. Kristiana Otēna (Christian Hottin) priekšlasījumā tiks skarta reģionu pašvaldību loma mantojuma saglabāšanā, un Noē Važnērs (Noé Wagener) rosinās izvērtēt valstu nacionālo tiesību vēstures nozīmi nemateriālā mantojuma tiesību jaunradē. Pētniecības semināra noslēgumā Žeroms Fromažo (Jérôme Fromageau) pievērsīsies vides tiesību jautājumiem, piedāvājot salīdzinošu skatījumu uz nemateriālā kultūras mantojuma un pasaules mantojuma konvencijām, un Marija Kornī (Marie Cornu) sniegs plašāku skatījumu uz nemateriālo kultūras mantojumu kultūras tiesību ietvarā. Pētniecības semināru vadīs Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadītāja Dace Bula un Latvijas Kultūras akadēmijas pētniece Anita Vaivade.

Pētniecības seminārs noritēs latviešu, franču un angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā. Piedalīties aicināts ikviens interesents, līdz š.g. 25. jūnijam reģistrējoties elektroniski – ej.uz/osmoze (tālr. 67140175, e-pasts admin@lka.edu.lv).

Pētniecības seminārs rīkots Latvijas-Francijas zinātniskās sadarbības programmas “Osmoze” 2014./2015. gadā atbalstīta Latvijas Kultūras akadēmijas un Politikas sociālo zinātņu pētījumu institūta, Nacionālās zinātniskās pētniecības centra (fr. Institut des Sciences sociales du Politique, ISP, Centre national de la recherche scientifique, CNRS, Francija) pētniecības projekta “Pētniecības tīkla izveide nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā” ietvaros.

Pētniecības seminārs rīkots ar Starptautiskās asociācijas kultūras mantojuma tiesību un mākslas tiesību pētniecībai (fr. Société internationale pour la recherche sur le droit du patrimoine culturel et le droit de l’art) atbalstu un sadarbībā ar Latvijas un starptautiskajiem institucionāliem partneriem – Politikas sociālo zinātņu pētījumu institūtu, Nacionālo zinātniskās pētniecības centru (Francija), Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, Latvijas Nacionālo kultūras centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Francijas Institūtu Latvijā, Kuldīgas novada Domi, Kuldīgas novada muzeju un žurnālu “Jurista Vārds”. Seminārs rīkots ar Latvijas-Francijas zinātniskās sadarbības programmas “Osmoze”, Valsts pētījumu programmas “Habitus”, Valsts Kultūrkapitāla fonda un UNESCO Līdzdalības programas atbalstu.

Nemateriālā kultūras mantojuma tiesībām veltītā diskusija noritēs laikā, kad Latvija ir viena no UNESCO Starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai dalībvalstīm (2012–2016) un kad Latvijā tiek izstrādāts Likums par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Starptautisko aktualitāti savukārt raksturo UNESCO Sekretariāta Parīzē uzsāktais darbs pie valstu nacionālo politiku un tiesību jaunrades izvērtējuma, lai izstrādātu ieteikumus nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas nacionālo politiku un tiesību jautājumos. Pie šādas izpētes pēc UNESCO aicinājuma darbojas vairākas ekspertes, kas piedalīsies Rīgā gaidāmajā seminārā.

PROGRAMMA