2017. gada 6. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Zviedrijas medijpratības ekspertes, skolu bibliotēku koordinatores un lektores Sofijas Malmbergas (Sofia Malmberg) vieslekcija Latvijas bibliotekāriem “Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā” (Media and information literacy in a library context).

 

Bibliotēku tīkla plašais pārklājums, sabiedrības uzticība, bibliotēku pieejamība un atvērtība jauniem izaicinājumiem padara bibliotēkas par būtiskiem spēlētajiem mediju un informācijpratības apguvē. Zviedrijas pieredzes iepazīšana palīdzēs Latvijas bibliotēkām veiksmīgāk apzināties savas pozīcijas medijpratības izglītības laukā, kā arī pilnveidot mediju un informācijpratības pakalpojumu piedāvājumu.

 

Sofija Malmberga ir arī divu medijpratības jautājumiem veltītu grāmatu autore. Viņas 2014. gadā iznākusī grāmata par bibliotekāra lomu mediju pedagoģijā (oriģinālnosaukums zviedru valodā “Bibliotekarien som medpedagog”) var tikt uzskatīta par neoficiālām vadlīnijām mediju un informācijpratības īstenošanai skolu vidē Zviedrijā. Šogad izdotajā grāmatā Sofija, izmantojot savu vairāk nekā desmit gadus ilgo darba pieredzi skolas bibliotēkā, aplūko bibliotēkas pedagoģisko potenciālu, lai sekmētu skolēnu sasniegumus mācībās (oriģinālnosaukums zviedru valodā “Skolbiblioteket som pedagogisk investering”). Šis Zviedrijas izglītības vidē šobrīd ir īpaši aktuāls temats, jo valdības līmenī ir akceptēta skolu bibliotēku loma pedagoģiskajos procesos.

 

Lekcija notiks angļu valodā, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Interesenti dalībai aicināti pieteikties līdz š.g. 1. decembrim, rakstot uz aiga.grenina@lnb.lv

 

Latvijā medijpratības jautājumiem un bibliotēku lomai šīs prasmes veicināšanā pastiprināta uzmanība pievērsta pāris pēdējo gadu laikā. 2016. gada novembrī Latvijas valdība apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātās Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plānu, kurā medijpratība ir viens no rīcības virzieniem.

 

Vieslekciju organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ar Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.

 

 

Papildu informācija:

Silvija Tretjakova

LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja

LNB Bērnu literatūras centra vadītāja

Tālr.: 67716040

E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv