Semināra tēmas:

  • Sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanas iespējas skolās; skolēnu un skolas personāla ieguvumi;
  • Skolas bibliotekārs – kvalitatīva mācību procesa atbalsta nodrošinātājs gan skolēniem, gan skolotājiem pilnveidotā mācību pieejā un satura īstenošanā;
  • Ieteikumi, kā veiksmīgāk strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām;
  • 21. gadsimta skolotājs par 21. gadsimta bibliotekāru – skolotāja
    redzējums;
  • Skolu bibliotekāru un skolotāju sadarbība: ieskats skolu bibliotekāru anketas rezultātos;
  • LNB programma “Bērnu un jauniešu žūrija” lasītprasmes attīstīšanai skolās;
  • LNB Digitālās kolekcijas, piekļuves līmeņi digitālajām kolekcijām pēc luksafora principa, mācību procesā noderīgi digitālās bibliotēkas brīvi pieejamie resursi.

Semināra programma

Semināra mērķauditorija: skolu bibliotekāri

Lai piedalītos seminārā, lūdzam aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu līdz 23. aprīlim.

Pieslēgšanās saite reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu dienu pirms semināra – 28.aprīlī.

Par semināra apmeklējumu tiks izsniegti apliecinājumi.

Semināru organizē LNB Bibliotēku attīstības centrs.

 

Ziņu sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716045
E-pasts: ilze.klavina@lnb.lv