Šogad UNESCO galvenie sadarbības partneri pasākuma organizēšanā bija Korejas Republika (Dienvidkoreja), bet, ņemot vērā pandēmijas situāciju, daudzi pasākumi, arī nedēļas galvenais notikums – Pasaules medijpratības un informācijpratības konference –, notika tiešsaistē.

2020. gada Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas tēma bija veltīta dezinformācijas novēršanai, īpaši aktualizējot šo jautājumu “Covid-19” pandēmijas laikā, kad nepatiesa informācija par cilvēku drošībai svarīgām izvēlēm varētu izrādīties dzīvībai bīstama. Lai atspoguļotu šādas informācijas saistību ar koronavīrusa pandēmijas attīstību, UNESCO radīja jaunu terminu “dezinfodēmija” (disinfodemic), kurš izveidots no vārdiem “dezinformācija” un “pandēmija”.

Arī Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) aktīvi iesaistījās Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas norisē, aicinot pasaules bibliotēku jomas speciālistus organizēt vietējos pasākumus un reģistrēt tos UNESCO tīmekļvietnē.

IFLA bija gandarīta redzēt, cik daudzveidīgi bibliotēkas prot organizēt pasākumus un pievērst savas kopienas šai aktuālajai tēmai. Arī Latvija ar dažādām aktivitātēm iesaistījās Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļā.

Konkrēts 2020. gada Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas rezultāts ir Seulas deklarācija par medijpratību un informācijpratību visiem un ikvienam: aizsardzība pret dezinfodēmiju. Dažādu jomu speciālisti visā pasaulē apliecināja nepieciešamību stiprināt medijpratības un informācijpratības prasmes cilvēkiem visā pasaulē.

IFLA sadarbībā ar UNESCO un citiem partneriem iesaistījās deklarācijas sagatavošanā, lai panāktu, ka deklarācijā tiek aktualizēta bibliotēku loma medijpratības pilnveidē un iekļauti ieteikumi bibliotēku darbā, piemēram:

  • uzlabot daudzpusēju sadarbību starp bibliotēkām, valsts pārvaldes institūcijām, izglītības iestādēm, jauniešu organizācijām, zinātniskajām institūcijām;
  • par galveno bibliotēku attīstības instrumentu izvirzīt medijpratību un informācijpratību;
  • izstrādāt mācību programmas mūžizglītības un neformālās izglītības pedagogiem (piemēram, bibliotekāriem).

Šis dokuments būs pamats turpmākajam darbam medijpratības un informācijpratības attīstībā, tāpēc IFLA turpinās sadarbību ar UNESCO, lai īstenotu Seulas deklarācijā izvirzīto pamatuzdevumu – nodrošināt medijpratības un informācijpratības prasmju pilnveidi visiem un ikvienam. Deklarācijā uzsvērts: “medijpratība un informācijpratība ir galvenās kompetences cīņā pret dezinfodēmiju, vienlaikus sekmējot piekļuvi informācijai, vārda brīvību, privātuma aizsardzību, vardarbīga ekstrēmisma novēršanu, digitālās drošības veicināšanu, naidu kurinošu izteikumu apkarošanu un nevienlīdzību”. Deklarācijā akcentēta medijpratības un informācijpratības nozīmība arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā.

Seulas deklarācijas pilnteksts (angļu val.)

LNB Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis deklarācijas tulkojumu latviešu valodā.

 

Pēc IFLA un UNESCO materiāliem informāciju sagatavoja:

Inese Kazāka
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra
standartizācijas un terminoloģijas speciāliste