Atvadīšanas notiks trešdien, 10. augustā plkst. 12.00 Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu, Baznīcas ielā 54.

Inta Kušnere ir dzimusi 1963. gada 16. janvārī Ludzas rajona Zilupē. Jau bērnībā viņa bija zinātkāra un neatlaidīga savu mērķu sasniegšanā. 1970. gadā viņa uzsāka mācības Ludzas vidusskolā, kuru absolvēja 1980. gadā. Pēc vidusskolas beigšanas iestājās Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kur apguva bibliotekāra profesiju, tad sekoja studiju gadi Latvijas Valsts Universitātē, kur ieguva augstākās kvalifikācijas bibliotekāra – bibliogrāfa profesiju. Darba gaitas Inta uzsāka Krāslavas rajona centrālajā bibliotēkā, vēlāk atgriezās Ludzā un turpināja darba gaitas Ludzas rajona centrālajā bibliotēkā kā bibliogrāfe, vēlāk kļuva par Ludzas galvenās bibliotēkas direktori, ar aizrautību un lielu atbildību vadīja šo iestādi 34 gadus. Viņa vienmēr ir gājusi vienā solī ar laiku, meklējusi jaunas darba formas un metodes, lai bibliotēkās ieviestu aizvien aktuālākus jauninājumus. Intas vadībā tika izstrādāti un īstenoti daudzi projekti, kuri veicināja bibliotēku darba popularizēšanu ne tikai Latgalē un Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām. Inta darbojās Latvijas bibliotekāru biedrībā, vadot Latgales nodaļu, viņa bija Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas Ludzas apvienotās komitejas priekšsēdētāja, Atzinības Krusta kavaliere.

Inta Kušnere (16.01.1963–06.08.2022). Foto no Ludzas novada bibliotēkas arhīva

Dzīves pēdējā ceļā pavadot, mūsu mīlestības un gaiša mūžības ceļa vēlējumi domubiedrei, vadītājai, atbalstītājai, kolēģei…..

Ludzas novada bibliotēka
Ludzas novada skolu bibliotekāri
Ludzas novada publisko bibliotēku bibliotekāri