Bibliogrāfiskajā rādītājā iekļauti 1428 Latvijā izdoti, un 2021. gadā LNB reģistrēti laikraksti, žurnāli, biļeteni, rakstu krājumi un gada pārskatu apraksti. Izdevumam pievienoti vairāki palīgrādītāji:

  • Personu rādītājs (norādīti izdevumu redaktori, to vietnieki, autori, atbildīgie par izdevumu, sastādītāji) ;
  • Nosaukumu rādītājs (norādīti izdevumu nosaukumi alfabētiskā secībā);
  • Izdevēju rādītājs (iekļauti gan institucionālie, gan individuālie izdevēji);
  • Izdošanas vietu rādītājs (pie katras izdošanas vietas norādīti tajā iznākošie izdevumi).
  • Tiešsaistē pieejamo izdevumu aprakstiem, ir pievienotas hipersaites.

“Periodikas rādītājs” adresēts plašam interesentu lokam — bibliotēku darbiniekiem, informācijas speciālistiem, preses darbiniekiem, izdevējiem un citiem interesentiem.

Lasi izdevumu

Informāciju sagatavoja:
Ilona Dukure
Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: ilona.dukure@lnb.lv